Žmogiškųjų išteklių valdymo struktūrų formavimasis Lietuvos įmonėse globalizacijos ir integracijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių valdymo struktūrų formavimasis Lietuvos įmonėse globalizacijos ir integracijos kontekste
Alternative Title:
Forming of human resource management structures Lithuania's enterprises in context of globalization and integration
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 34, kn. 1, p. 68-74. Perspectives of knowledge-based economy in European Union and Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eurovadybos modelis; Nacionaliniai verslo ypatumai; Strateginis valdymas; Teisinis reguliavimas; Valdymas; Žmogiškieji ištekliai; Human resources; Legal regulation; Management; Models of euromanagement; Particularities of national business; Strategic management.
Keywords:
LT
Eurovadybos modelis; Nacionaliniai verslo ypatumai; Strateginis valdymas; Teisės šaltiniai / Sources of law; Žmogiškieji ištekliai; Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra skirtas žmogiškųjų išteklių valdymo struktūrų formavimosi Lietuvos įmonėse, veikiant globalizacijos ir šalies ūkio integracijos į Europos Sąjungos ekonominę erdvę procesams, sąlygų analizei. Pirmojoje straipsnio dalyje yra apžvelgiami Europos šalyse egzistuojantys tokių struktūrų modeliai. Konstatuojama, kad dėl įvairių priežasčių Europoje nėra vieningo žmogiškųjų išteklių valdymo struktūros modelio. Antroje dalyje teigiama, kad tokių struktūrų formavimasis Lietuvos įmonėse dar tebevyksta. Analizuojamos sąlygos, kurios daro įtaką šiam procesui. [Iš leidinio]

ENIn paper conditions of human resources management structures formation in Lithuanian enterprises are analysed. These conditions are under influence of globalisation and of processes of national economy integration in the European Union economic area. In the first part of paper the models of such structures in other European countries are described. Not being one model of the structure for human resources management is stated. In the second part is mentioned, that such structures formation is now on ongoing process in Lithuanian enterprises. The conditions which influence this process are stressed. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47034
Updated:
2019-03-05 19:07:10
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: