Problems of addiction among incarcerated women in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of addiction among incarcerated women in Lithuania
Alternative Title:
Įkalintų Lietuvos moterų priklausomybės problemos
In the Journal:
Acta medica Lituanica. 2005, t. 12, no. 2, p. 26-30
Keywords:
LT
Priklausomybės / Aaddictions.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas. Nustatyti tabako, alkoholio bei nelegalių narkotikų vartojimą tarp Lietuvos pataisos namuose kalinčių moterų. [...] Rezultatai. Klausimyną užpildė 67 moterys, iš jų 41,8% turėjo tik pagrindinį (5–9 kl.) išsilavinimą. Didesnė dalis (55, arba 82,1%) respondenčių atsakė, jog rūko. Amžiaus vidurkis, kai jos pradėjo rūkyti, yra 16,5 metų. 60, arba 89,6%, respondenčių atsakė, kad laisvėje vartojančios alkoholį [...]. Dažniausiai vartojamas alkoholinis gėrimas – alus, jį paminėjo 47, arba 70,1%, apklaustų moterų. 16 metų – tai amžiaus vidurkis, kai respondentės pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus. Beveik trečdalis (21, arba 31,3%) apklaustųjų moterų bent kartą savo gyvenime yra bandžiusios nelegalius narkotikus. Išvados. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad didesnė dalis (55, arba 82,1%) respondenčių rūko ir net 60 (89,6%) moterų atsakė laisvėje vartojusios alkoholį. Apklausos metu respondentės nurodė, jog rūkymas, alkoholis bei kitos psichoaktyviosios medžiagos joms padeda susidoroti su stresu, psichologiniu smurtu, prievarta. Įkalinimas – tai ypatingas stresą sukeliantis socialinis reiškinys, kuris gali iš esmės pakeisti (ir pakeičia) bet kurio žmogaus gyvenimą, pažeisdamas jo psichiką. [...] Todėl manome, kad įkalinimo įstaigose būtina taikyti antistresines priemones: kompetentingų specialistų konsultacijas, prevencines bei reabilitacines priemones, užimtumą. [...] Turi būti įdiegtas specialistų (psichologų, medicinos personalo, socialinių darbuotojų) komandinio darbo principas. Specialistų skaičius turi būti adekvatus kalinčiųjų skaičiui. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Narkotikai; Psichotropinės medžiagos; Priklausomybės ligos; Įkalinimo įstaigos; Drugs; Psychotropic substances; Prison; Drug abuse; Smoking; Psychosocial factors; Alcohol; Over boiled tea; Over presed coffe; Drugs servises; Modification of questionnaire.

ENThis is the first scientific study on the problem of tobacco, alcohol and drug addiction as a psychological, social and public health phenomenon in penitentiary institutions in Lithuania. The aim of the study was to investigate the tobacco, alcohol and illicit drug use among incarcerated women. We hypothesized that addiction could predetermine criminality and incarceration. A semi-structured questionnaire was modified to include questions about illicit drug, tobacco and alcohol use, social behaviour, and psychological environment. All prisoners filled in the questionnaire in privacy. The study was conducted in a Lithuanian prison for women in June 2003. The study sample comprised 67 women. The majority of incarcerated women smoked tobacco, and the mean age at which they had begun was 16.5 years. 60 respondents had consumed alcohol, usually beer, one month preceding imprisonment. Twelve respondents had used over-boiled tea and over-pressed coffee. Approximately one-third of respondents had used illicit drugs at least once. The majority of the respondents currently smoked tobacco and 60 had drunk alcohol in the month preceding imprisonment. Such factors of delinquency as tobacco and alcohol use are predictors of criminality. Imprisonment is a stressful event necessitating drastic changes in one’s life, and it is considered to be psychologically harmful. The care must include orientation towards the future, as these problems are long-term and cannot be resolved during incarceration.

ISSN:
1392-0138
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4698
Updated:
2018-12-16 22:59:15
Metrics:
Views: 10
Export: