Lietuvių personalioji eseistika: tarp žaismės ir fundamentalumo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių personalioji eseistika: tarp žaismės ir fundamentalumo
Alternative Title:
Lithuanian personal essays: between the play and fundamentalism
In the Journal:
Metai. 2006, nr. 10, p. 83-93
Keywords:
LT
Kūryba; Eseistika; Naratorius; Objektyvumas; Subjektyvumas; Egzistencija; Patirtis.
EN
Creation; Essay; Narator; Objectivity; Subjectivity; Existence; Experiance.
Summary / Abstract:

LTLietuvių personalioji eseistika tiriama lyginant ir ieškant paralelių su pasaulyje susiklosčiusia personaliosios eseistikos tradicija. Amerikiečių personalistas eseistas Phillipo P. Lopate’o teigia, kad personaliojoje esė visada kalbama pirmojo asmens vardu, ji yra neformaliosios (skirtingai nuo formaliosios, t.y. mokslinės, politinės, kultūrinės ir t.t.) esė atmaina, kuri sutelkia dėmesį visų pirma į stilių ir rašančiojo asmenybę. Esė ištakos siekia Michaelio Montaigne’io ir net Senekos laikus. Lietuvių eseistikoje išskiriamos septynios personalijos, ryškiausiai besireiškiančios per pastaruosius nepriklausomybės metus: R. Rastauskas, H. Kunčius, S. Parulskis, G. Radvilavičiūtė, A. Andriuškevičius, G. Kazlauskaitė, K. Navakas. Personalusis eseistas yra mažos formos meistras, todėl personaliąją esė galima būtų interpretuoti ir kaip eilėraštį, parašytą proza. Pasak P. Lopate’o, eseistas, pradėjęs nuo mažo, atranda ir skelbia vis sudėtingesnius ir didesnius dalykus, kas padeda jam atskleisti įvairiausias subjektyvybės patirtis, kurios praslysta pro stambesnių literatūrinių formų rašytojo žvilgsnį. Lietuvių personalieji eseistai taip pat yra apmąstę savo sukurtų personažų galimo egocentrizmo problemą. Rašant apie save svarbu suprasti, kad vieno žmogaus patirtis gali pasitarnauti nušviesti plačiau paplitusį žmogaus bruožą ir leidžia skaitytojui pasijausti mažiau vienišam ir neįprastam. Personaliojo eseisto kiek ekscentrišką iššūkį skaitytojui atperka jo gebėjimas autoironiškai nušviesti pamatinius įvykių ar aptariamos problemos aspektus.

ENLithuanian personal essays are examined through comparison and by drawing parallels with formed international personal essay writing tradition. An American author of personality essays, Phillipo P. Lopate says, that a personality essay also speaks in the name of the first person, it is an informal type of essay (set apart from formal, e. g. scientific, political, and cultural and etc.) that mostly focuses on the style and personality of the writer. The origin of the essay reaches back to the times of Michael Montaigne and Seneca. There should be mentioned seven most outstanding personalities known for personality essays during the years of Lithuania’s independence: R.Rastauskas, H. Kunčius, S. Parulskis, G. Radvilavičiūtė, A. Andriuškevičius, G. Kazlauskaitė, K. Navakas. Personality essay writer is a master of small form, therefore personality essay can be interpreted as a poem, put in prose. P. Lopate says that an essay writer starts from a small thing and continues with discovering bigger and complex things, what helps him to find different experiences of subjectivity, passing by sight of a writer of bigger forms. Lithuanian writers of personality essay also have solved the problem of possible egocentrism in their characters created. While writing about yourself, it is important to realize that one man’s experience can help reflecting a widespread personality trait and allows the reader to feel less lonely and unordinary. An eccentric challenge for reader in personality essay can be rewarded with author’s ironic eye in describing the mainstream aspects of events and target issue.

ISSN:
0134-3211
Related Publications:
Tarp sapno ir išminties ženklų / Jūratė Baranova. Metai. 2005, Nr. 11, p. 100-108.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4685
Updated:
2013-04-28 16:07:17
Metrics:
Views: 16
Export: