Aktyvinimo plėtojimas ugdant rašytinę kalbą III-IV klasėse: moksleivių požiūriai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvinimo plėtojimas ugdant rašytinę kalbą III-IV klasėse: moksleivių požiūriai
Alternative Title:
Spreading of activation in training written language among 3rd and 4th formers: pupils' standpoints
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 22, p. 86-97. Pradinė mokykla: ugdymo turinys ir socialinė integracija
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 3-4 klasių moksleiviai; Aktyvinimas; Aktyvumas; III-IV klasių mokiniai; Lavinimas; Rašymas; Rašytinė kalba; Ugdymas; 3-4th formers; Activation; Activitation; Activity; Third and forth formers; Training; Writing; Written language.
Keywords:
LT
Aktyvinimas; Aktyvumas; Lavinimas; Mokiniai /School students; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Rašytinė kalba; Ugdymas / Education.
EN
3-4th formers; Activation; Activitation; Activity; Third and forth formers; Training; Writing; Written language.
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į rašytinės kalbos ugdymo(si) pradinėse klasėse reikšmingumą, straipsnyje analizuojami III-IV klasių moksleivių požiūriai į aktyvinimą (kaip praktinį aktyvumo principo įgyvendinimą) ugdant rašytinę kalbą. Tyrimo rezultatai atskleidžia realią aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą situaciją: ne visada atsižvelgiama į prigimtinius veiksnius (mokinių fizinį išsivystymą, įgymius, intelektą, charakterio ypatybes ir kt.); nepakankamai įvertinamas socialinių veiksnių (ugdymo, šeimos, vietovės, kurioje yra mokykla, mokyklos, mokytojo asmenybės) vaidmuo; nepakankamas dėmesys skiriamas moksleivių motyvacijos ugdymui ir saviugdai; ryškios rašytinės kalbos ugdymo(si) organizavimo problemos (atskiros pamokos vieta visoje integruoto kalbos ugdymo sistemoje ir ryšiai su vaiko patirtimi, metodų taikymo tikslingumas, pedagoginių santykių kryptingumas, individualios ir kolektyvinės veiklos derinimas), kurias galima būtų sėkmingiau spręsti plėtojant moksleivių aktyvinimą. [Iš leidinio]

ENPaying attention to the significance of written language training/self-training in primary classes, attitude of 3rd and 4th formers towards activation (as practical implementation of activation principle) in development of the written language is being analysed. Results of research reveal the real situation concerning written language training: attention to natural factors ( pupils' physical shape, instincts, intelligence, features of character, etc.) is sometimes not enough; insufficient attention to the role of social factors (training, family, location of school, school itself, teacher's personality); insufficient attention to the development and self-development of pupils' motivation; distinct organizational problems of written language training/self-training (place of a separate lesson in the whole integrated language training system and links to the child's experience, expediency of using methods, singleness of pedagogical relations, coordination of individual and collective activities), that might be solved more successfully by developing the activation of pupils. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Literatūrinio ir kalbinio ugdymo integracija / Elena Marcelionienė, Vida Plentaitė. Pedagogika. 2003, 68, p. 108-112.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46837
Updated:
2019-01-08 19:46:23
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: