Augustino veikalai Vilniaus universiteto bibliotekoje (XV-XVIII a.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Augustino veikalai Vilniaus universiteto bibliotekoje (XV-XVIII a.)
Alternative Title:
Augustine’s Works at Vilnius University Library (15th-18th Centuries)
In the Book:
Keywords:
LT
18 amžius; 15 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTŠv. Augustinas (354–430) buvo mėgstamas ir skaitomas Tiek Viduramžiais, tiek Renesanso aš Švietimo epochoje. Straipsnis yra paremtas provenienciniais duomenimis, surinktais peržiūrint de visu Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomus šv. Augustino veikalus. Juo siekiama atskleisti šio autoriaus svarbą, trumpai aptarti jo veikalų sklaidą XV–XVIII a. Lietuvoje. Šiuo metu Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos 120 (202 vnt.) pavadinimų šv. Augustino arba jam priskiriamos knygos, iš jų 11 inkunabulų. Didžiausią dalį sudaro knygos originalo kalba, tačiau yra ir keletas vertimų į prancūzų bei lenkų kalbas. Straipsnyje aptariamos ir šv. Augustino veikalų nuosavybės ir įsigijimo aplinkybės, įdomesni įrašai. Šv. Augustino knygos vertingos ne tik kaip filosofinių ar moralinių įžvalgų šaltinis. Kiekviena knyga yra unikali ir brangintina kaip gausus informacijos, aktualios įvairių sričių specialistams, klodas.Reikšminiai žodžiai: Šv. Augustino veikalai; Vilniaus universiteto biblioteka; Proveniencijos; St. Augustine; Vilnius University Library; Marks of ownership.

ENSt. Augustine (354-430) was loved and read in both the Middle Ages and during the Renaissance and Age of Enlightenment. This article is based on data authenticating ownership, chosen by the author by looking through the works of St. Augustine kept in the Vilnius University library. Seeking to reveal the importance of this author, the dissemination of his works in Lithuania during the 15th-18th centuries is briefly discussed. Currently there are 120 books (202 units) under St. Augustine’s name or ascribed to him in the Vilnius University library, 11 of these being incunabula. The largest part is comprised of books in the original language; however there are a few translations in French and Polish. The article discusses the characteristics of St. Augustine’s works and the circumstances surrounding their purchase, and the more interesting records. St. Augustine’s books are valuable not only as a source of philosophical or moral insights. Each book is unique and valued as a rich deposit of information that is relevant for experts in various fields.

ISBN:
9789986199762
Related Publications:
Mažvydas ir Augustinas: "imk(it) ir skaityk(it)" / Jurgis Pakerys. Archivum Lithuanicum. 2017, t. 19, p. 39-56.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4673
Updated:
2013-04-28 16:07:10
Metrics:
Views: 16
Export: