Bendrojo bei strateginio planų, planavimo dokumentų ir miesto (regionų) teritorijų raidos monitoringo sistemos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo bei strateginio planų, planavimo dokumentų ir miesto (regionų) teritorijų raidos monitoringo sistemos ypatumai
Alternative Title:
Characteristics of planning documents and formation of monitoring system for urban territory development
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2003, t. 27, Nr. 2, p. 76-86
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTLietuvai integruojantis į pasaulines struktūras, tarp jų ir į Europos Sąjungą, keičiasi santykiai tarp valstybės ir savivaldos, ūkio subjektų - įmonių bei gyventojų. Didelė atsakomybė tenka savivaldai, užtikrinant darnią teritorijų plėtrą. Iškyla racionalaus išteklių panaudojimo, nuostolių minimizavimo ar efektyvumo maksimizavimo uždavinys, o tai savo ruožtu didina veiklos planavimo, santykių tarp subjektų formalizavimo, racionalių valdymo variantų paieškos poreikį. Keičiasi požiūris į miestų planavimą, jo esmę. Svarbi tampa suderinta planų, teritorijų plėtros monitoringo organizavimo bei valdymo sistema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrasis planas; Darnus vystymasis; Duomenų Bankas; Integruotas Valdymas; Miesto Plėtra; Miestų plėtra; Monitoringo Sistema; Neformalūs Santykiai; Norminiai Dokumentai; Strateginis planas; Teritorijos Planas; Teritorijų planavimas; Data Bank; General plan; Informal Relationships; Integrated Management; Monitoring System; Regulatory Documents; Strategic plan; Sustainable development; Territory Plan; Territory planning; Urban Development; Urban planning.

ENAt the moment Lithuania is experiencing the processes of integration into the world structures, including the European Union. Relations between the state and municipality, and economic actors - enterprises and citizens - are changing. In order to ensure a balanced territory development, economic growth, creation of workplaces, attraction of investments, great tasks are raised to municipal structures. The objective is to use resources rationally, to minimize waste or maximize efficiency, therefore, there is an increased need to search for rational planning variants. Therefore, the attitude towards planning and its essence is changing. Harmonized systems of plans and organization of territory development monitoring are becoming very important. The aim of the paper is to reveal the necessity of the formation of a harmonized data-bank in enterprises (in this case in the municipality), using the databases of internal divisions, state institutions or private actors, creating relations among them; to show the problems which arise due to the inconsistency of various types of plans; to analyse possible models for managing development of a municipal territory and data-bank, in this way presenting examples for the organization of development tendencies of various subjects. [...]. [Text from author]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46687
Updated:
2019-03-13 12:48:08
Metrics:
Views: 23
Export: