Baltistikos raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Prancūzų kalba / French
Title:
Baltistikos raštai
Alternative Title:
Travaux baltistiques
Editors:
  • Petit, Daniel, parengė [edt]
  • Stundžia, Bonifacas, parengė [edt]
  • Perkauskytė, Lina, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
254 p
Notes:
Bibliografija ir rodykllė.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje pirmą kartą vienoje vietoje skelbiami visi spausdinti baltistiniai Ferdinando de Saussure'o (1857-1913) darbai ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Novatoriški struktūrinės kalbotyros pradininko straipsniai, padėję pagrindus ir nužymėję gaires ne tik baltų, bet ir slavų bei apskritai indoeuropiečių kalbų akcentologijos studijoms, turi neabejotiną išliekamąją vertę. Platesnei humanitarinei visuomenei Saussure'as (Sosiūras) yra žinomas kaip struktūralizmo tėvas ir labai svarbaus lietuvių kalbos kirčiavimo dėsnio atradėjas. Čia spausdinami prancūziški Saussure'o tekstai yra paimti iš pirminių šaltinių ir perrinkti, išlaikant autoriaus rašybą, skyrybą, pavyzdžių ir bibliografijos pateikimą. Saussure'o baltistikos raštai, parengti bendradarbiaujant Paryžiaus Aukštųjų studijų mokyklos ir Vilniaus universiteto baltistams, tęsia Pizos ir Vilniaus baltistų iniciatyva neseniai pradėtą baltų kalbotyros palikimo leidinių seriją.

ENThis is the first time when all published works on Baltic studies by Ferdinand de Saussure (1857-1913) and their translations into Lithuanian are published in one book. The articles of an innovative pioneer of structural linguistics, who laid the foundations and provided guidelines for the studies of Baltic, Slavic and in general Indo-European accentology, feature an undoubted value. Saussure is known for a broader society of humanities specialists as the father of structuralism and a discoverer of a very important law in Lithuanian accentology. Saussure’s French texts published here have been taken from primary sources and rewritten by preserving the author’s orthography, punctuation, presentation of examples and bibliography. Saussure’s works on Baltic studies compiled in cooperation with Baltic philology specialists from the School for Advanced Studies of Paris and Vilnius University continue the series of publications on the legacy of Baltic linguistics recently initiated by Baltic philology specialists from Pisa and Vilnius.

Related Publications:
Priešdėlio be- vedinių ir dūrinių su kirčiuotu antruoju dėmeniu cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos tarmėse ir jos kilmė / Bonifacas Stundžia. Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai / sudarytojos: Jolita Urbanavičienė, Ritutė Petrokienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. P. 111-137.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46524
Updated:
2022-01-19 07:23:25
Metrics:
Views: 10
Export: