Onutė Narbutaitė und ihre Musik im Spiegel der internationalen Presse

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaVokiečių kalba / German
AntraštėOnutė Narbutaitė und ihre Musik im Spiegel der internationalen Presse
Kita antraštėOnutės Narbutaitės muzikos atspindys tarptautinėje spaudoje
AutoriaiLesle, Lutz
KnygojeMuzikos kūrinys - jo ribos ir interpretacijos : straipsnių ir pranešimų rinkinys : 38-oji Baltijos muzikologų konferencija, skirta kompozitoriaus ir muzikos kritiko Vlado Jakubėno (1904-1976) 100-osioms gimimo metinėms : 2004 m. spalio 21-23 d., Vilnius . 2006, P. 151-166
Reikšminiai žodžiai
LTMuzikos kalba; Muzikos kūryba; O. Narbutaitė; Onutė Narbutaitė; Recenzijos; Spauda; Tarptautinė spauda
ENCritique; International presss; Lithuanian music; O. Narbutaitė; Onutė Narbutaitė
Santrauka / Anotacija

LTBuvau pirmasis žurnalistas, rašęs apie Lietuvos kompozitorę Onutę Narbutaitę Vakarų Europos dienraštyje. Tai atsitiko Šlėzvigo-Holšteino muzikos festivalyje. Jame 1992 m. skambėjo neseniai nepriklausomybę atgavusių Baltijos valstybių kompozitorių muzika. […] Atsiliepimai apie O. Narbutaitės muzikų Vakarų spaudoje pasirodė tik po šešerių metų. […] Kai Basel Sinfonietta 1998 m. atliko „Metabolę“ ir Sinfonia col triangolo, apie autorę prabilo Šveicarijos laikraščiai. Tuo pačiu metu Aix-en-Provence buvo atlikta Winterserenade, kuri buvo apibūdinta kaip „erzinanti, bet nenusibostanti“. Po dvejų metų Basler Zeitung pavadino šį kūrinį šedevru. Nuo to laiko neigiamų O. Narbutaitės kūrinių vertinimų nepastebėta niekur: nei Frankfurte prie Oderio, kur buvo atlikti Centones meae urbi (2000) ir Tres Dei Matris Symphoniae (2004), nei Suomijoje, Turku (Abo) festivalyje Aboa musica (čia buvo atlikta Antroji simfonija, 2003), nei Seattle, kur muzikos festivalio Icebreaker 2 metu (2004) O. Narbutaitė buvo pristatoma kaip vienas iš „Baltijos balsų“. Didelį susižavėjimą kompozitorės muzika išsakė ir New York Times. […] Vėliau kritikai atranda kompozitorės muzikos sąsajų ir su latvių kompozitoriaus Peterio Vasko muzika, taip pat su Jano Sibelijaus (Suomija), Johno Tavernerio (Anglija) bei Aarono Coplando ir Johno Adamso (JAV) kūryba. Pripažinimo O. Narbutaitė susilaukė 2002–2003 m. Keturis kompozitorės kompaktinius diskus, kuriuos išleido Finlandia records, labai gerai įvertino olandų, anglų, suomių, vokiečių bei lenkų kritikai. […] [Iš leidinio]

ENI was the first journalist who wrote about Lithuanian composer Onutė Narbutaitė in a daily of Western Europe. It happened in Schleswig-Holstein Music Festival. Music by the composers from the Baltic States, which regained their independence recently, was played there in 1992. Reviews on Narbutaitė’s music appeared in western press only six years later. Swiss newspapers started writing about the author, when Basel Sinfonietta performed “Metabolė” and Sinfonia col triangolo in 1998. At the same time, Aix-en-Provence was performed in Winterserenade, which was described as “irritating but not boring”. Basler Zeitung called this piece of music a masterpiece after two years. Since then, no negative reviews on Narbutaitė’s creation have been found anywhere: neither in Frankfurt (Oder), where Centones meae urbi (2000) and Tres Dei Matris Symphoniae (2004) were performed, nor in Finland, Turku (Abo) Festival “Aboa Musica” (the Second Symphony was performed there, 2003), nor in Seattle, where during Music Festival “Icebreaker 2” (2004) Narbutaitė was introduced as one of the “Baltic voices”. The New York Times also expressed great admiration for the composer’s music. Later, reviewers noticed the links between the composer’s music and Latvian composer Peteris Vasks’s music, as well as the works by Jean Sibelius (Finland), John Taverner (England), Aaron Copland and John Adams (USA). Narbutaitė received recognition in 2002–2003. The composer’s four CDs, published by Finlandia Records, received a very positively assessment from Dutch, English, Finnish, German and Polish reviewers.

ISBN9986-9069-5-4
Mokslo sritisMuzikologija / Musicology
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4640
Atnaujinta2013-04-28 16:06:53
Metrika Peržiūros: 6