Oro stichijos tikėjimuose ir mitologijoje

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oro stichijos tikėjimuose ir mitologijoje
In the Journal:
Kultūros aktualijos. 2006, Nr. 4, p. 35-38
Series:
Žmogus ir gamta etninėje kultūroje
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTEtninė kultūra byloja apie labai glaudų ir neatsiejamą ryšį tarp žmogaus ir gamtos. Pastaroji žmogaus gyvenime užėmė ypatingą ir labai svarbų vaidmenį. Gamtos stichijų pagarbiai bijota, jos būdavo tarytum kelrodis, kuriuo metu galima būdavo ir reikėdavo nudirbti tam tikrus darbus. Straipsnyje yra apžvelgiamos oro stichijos tikėjimuose ir mitologijoje. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas Perkūnui. Šiam dievaičiui pagerbti žmonės buvo paskyrę net devynias dienas per metus. Pirmasis griaustinis žymėdavo ilgos žiemos pabaigą ir pavasario - bundančios gamtos - pradžią. Su pirmuoju griaustiniu yra susiję daug įvairių prietarų, kaip antai, kad karves bėdos aplenktų, joms prie ragų prikabindavo mazgelį su šventintomis žolelėmis, nors trumpam į diendaržį būdavo išgenami gyvuliai. Pirmasis perkūno trenksmas iššaukdavo ir maginių veiksmų, susijusių su sveikatos saugojimu ir gerinimu, atlikimą. Seniesiems mūsų krašto gyventojams itin svarbi buvo dievaičio Perkūno ir Vėlino, "užrakinančio" žemę, kova. Ji sukdavo gamtos ratą. Su tuo susijusios religinės apeigos ilgainiui virto tradiciniais papročiais, kuriuose vis tik dar labai įsišaknijusi mitologinė potekstė. Perkūnas, viesulas, vaivorykštė buvo ne tik gamtos reiškiniai, su kuriais buvo siejama daugybė prietarų ir papročių bei oro pranašavimų, tačiau jų pasireiškimas atsispindėjo ir senovės žmonių mitinėje mąstysenoje - sakmėse, pasakose ir mįslėse.Reikšminiai žodžiai: Žmogus ir gamta; Etninė kultūra; Oro stichijos; Mitologija; Human being and nature; Ethnic culture; The weather elements; Mythology.

ENEthnic culture evidences a very close and integral relation between man and nature, which plays a very special and important role in a man’s life. The elements of nature were feared and worshipped, they were a waymark for performing certain labours. The article provides an overview of nature elements in different beliefs and mythology. The main attention is dedicated to the Thunderer. People dedicated nine days in a year for worshiping of the said god. The first thunder market the end of the long cold Winter and the beginning of the Spring, i. e. the waking nature. A lot of different superstitions are related with the first thunder, such as tying a small bag with sacred weeds to cows’ horns in order for them to stay healthy and taking the livestock into the barnyard for a short period of time. The first thunder also encouraged the performance of magic actions, relating to keeping good health. The old residents of our land were very concerned with the fight between the Thunderer and Vėlinis, the god who “locked the land”, which turned the wheel of nature. Eventually the corresponding religious rituals became traditions, which still contain deep mythological undercurrents. The Thunderer, the Twister and the Rainbow were not only natural phenomena, with which a lot of superstitions, traditions and weather forecasts were related, their manifestations were also reflected in the mythological thinking of the ancient people, i. e. in their tales, sagas and riddles.

ISSN:
1392-5458
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4637
Updated:
2022-01-22 19:42:23
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: