Lauryno Roko Ivinskio genealogijos ir asmenybės bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Roko Ivinskio genealogijos ir asmenybės bruožai
Alternative Title:
Laurynas Rokas Ivinskis' genealogy and personality features
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Acta Tomiciana"; Ivinskis; Ivnas (Ivvno); Ivnas (Iwno); L.R.Ivinskis; Lenkijos istorija; Lietuvos istorija; Palolytis; Stokaičiai; Tomickis (Tomicki); Tomicės (Tomice); „Acta Tomiciana"; "Acta Tomiciana"; History of Lithuania; History of Poland; Ivinskis; Ivnas (Ivvno); Ivnas (Iwno); L.R.Ivinskis; Palolytis; Stokaiciai; Stokaičiai; Tomickis (Tomicki); Tomicės (Tomice); „Acta Tomiciana".
Keywords:
LT
Acta Tomiciana; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Ivinskis; Ivnas (Ivvno); Ivnas (Iwno); L.R.Ivinskis; Lenkijos istorija; Lietuvos istorija; Palolytis; Stokaičiai; Tomicės (Tomice); Tomickis (Tomicki).
EN
History of Lithuania; History of Poland; Stokaiciai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pirmųjų lietuviškų kalendorių sudarytojo ir leidėjo, pedagogo ir lietuvių tautos švietėjo Lauryno Roko Ivinskio genealogija ir asmenybės bruožai. Laurynas Rokas Ivinskis priklausė Ivinskiams iš Stokaičių-Palolyčio šakos, kurie apsigyveno Žemaitijoje apie 1710 m. Ši giminė priklausė kilmingų bajorų luomui, kurio žemėvaldą buvo pripažinusi Rusijos imperijos administracija XIX a. Įvairių laikų Žemaitijos Ivinskių kartos ir šakos nepasižymėjo turtais, vienos gyveno tvarkingai, kitos tik pasiturinčiai ar net skursdamos. Dalis jų buvo verslūs ūkininkai (pavyzdžiui, istoriko Z. Ivinskio tėvo šeima), kiti buvo amatininkai. Nustatyta, kad Ivinskių giminės vardas yra lenkiškos kilmės. Ivinskiai yra atskira Valties herbą naudojusios Tomickių giminės šaka. Pastarieji apsigyveno Lenkijoje dar Viduramžiais, o Ivinskių vardą pradėjo naudoti XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje ištarnavę Iwno valdą. Straipsnyje aptariami aktyviausių ir įtakingiausių Tomickių-Ivinskių giminės narių veikla Lenkijoje ir Lietuvoje nuo XV a. pradžios iki XX a. antrosios pusės (tarp jų buvo įtakingų dvasininkų, pavyzdžiui, XVI a. pradžioje Mikalojaus Tomickio dukters Annos sūnus buvo Gniezno arkivyskupas Andrzejus Krzickis, o Piotras Tomickis nuo 1524 m. užėmė Krokuvos vyskupo pareigas). Pateikiamos Tomickių-Ivinskių iš Tomicių ir Ivno, Szamotulskių, Ivinskių iš Stokaičių ir Palolyčio genealoginės lentelės.

ENThe article analyses the genealogy and personality traits of Laurynas Rokas Ivinskis, who is the author and publisher of the first Lithuanian calendar and was an educator for people and nation as a whole. Laurynas Rokas Ivinskis belonged to Ivinskiai from the branch of Stokaičiai-Palolytis, who settled in Samogitia in about 1710. This family was a noble family, whose land was recognized by the administration of the Russian Empire in the 19th century. Throughout time, generations and branches of Ivinskis of Samogitia were not rich; some had wealth, while the others did not have as much or were poor. Some of them were entrepreneurial farmers (for example, the father's family of a noted historian Zenonas Ivinskis), others were craftsmen. It is determined that the name of the Ivinskis family is of Polish origin. Ivinskis make a separate branch of the Tomicki family who used the Łodzia (boat) coat of arms. The latter settled in Poland in the Middle Ages. The Ivinskis' name was started to be used in the 15th century - the end of the 16th century, having served the Iwno's estate. The article discusses the activity of the most active and influential members of the Tomicki-Ivinskiai family in Poland and Lithuania from the beginning of 15th century to the second half of the 20th century (among them were influential clerics; for example, at the beginning of 16th century son Anna, who was a daughter of Mikołaj Tomicki, was Archbishop of Gniezno Andrzej Krzicki, and Piotr Tomicki was a Bishop of Cracow from 1524). Genealogical tables of Tomicki-Ivinskiai of Tomiciai and Iwno, Szamotulski, Ivinskiai of Stokaičiai and Palolytis are also presented.

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
  • Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. [T. 1], Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai / [sudarytojas Adomas Butrimas]. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. 217 p.
  • Pro laiko ūką: Laurynas Ivinskis / Danutė Petkevičiūtė. Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms / sudarė Albina Auksoriūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. P. 11-43.
  • Žemaičių žemės tyrinėjimai : rašytinis palikimas žemaičių muziejuje "Alka". Kn. 2, Muziejininkystė, etnografija, kraštotyra / [sudarė Danutė Mukienė, Laimutė Valatkienė]. Vilnius : Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2006. 432 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46268
Updated:
2019-01-09 15:36:44
Metrics:
Views: 26
Export: