Wolność jako zasada ustrojowa Rzeczypospolitej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wolność jako zasada ustrojowa Rzeczypospolitej
In the Book:
Keywords:
LT
Hugo Kollątajus; Stanislawas Staszicas; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės istorija / History of law; Valstybė / State.
EN
Stanislaw Staszic.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Bajorų visuomenė; Hugo Kollątajus; Konstitucija; Laisvė; Liberalioji laisvės koncepcija; Piliečiai; Polemika; Politinė filosofija; Respublikoniškoji laisvės koncepcija; Stanislawas Staszicas; Valstybinė santvarka; Valstybė; Įstatymai kaip laisvės garantas; Citizens; Commonwealth of Two Nations; Constitution; Dispute; Freedom; Gentry society; Hugo Kollątaj; Law as garant of freedom; Liberal conception of freedom; Liberty; Political phylosophy; Respublican conception of freedom; Stanislaw Staszic; State; State system.

ISBN:
9788371816499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46212
Updated:
2017-07-11 11:27:20
Metrics:
Views: 13
Export: