Kognityvinio funkcionavimo ir depresiškumo ryšys sergant išsėtine skleroze: trumpo daugiakarčio neuropsichologinių testų rinkinio taikymas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kognityvinio funkcionavimo ir depresiškumo ryšys sergant išsėtine skleroze: trumpo daugiakarčio neuropsichologinių testų rinkinio taikymas Lietuvoje
Alternative Title:
Relationship between Cognitive Functioning and the State of Depression when Suffering from Multiple Sclerosis: Application of the Brief Repeated Set of Neuropsychological Tests in Lithuania
In the Journal:
Psichologija. 2005, t. 32, p. 74-86
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Išsėtinė sklerozė; Kognityvinis funkcionavimas; Depresiškumas; Multiple sclerosis; Cognitive function; Depression severity.
Keywords:
LT
Depresiškumas; Išsėtinė sklerozė; Kognityvinis funkcionavimas.
EN
Cognitive function; Depression severity; Multiple sclerosis.
Summary / Abstract:

LTNors susirgus išsėtine skleroze (IS) 40–70% žmonių sutrinka kognityvinis funkcionavimas, o depresija taip pat dažnai lydi IS (nustatoma 27–54% sergančiųjų), duomenys apie jų sąryšį gana prieštaringi. Straipsnyje analizuojamas kognityvinio funkcionavimo ir depresiškumo ryšys sergant išsėtine skleroze ir Trumpo daugiakarčio neuropsichologinių testų rinkinio (BRBNT) taikymo galimybės. Tyrime dalyvavo 41 žmogus, sergantis IS, ir 52 sveiki asmenys. Kognityvinėms funkcijoms vertinti buvo išversta ir naudojama BRBNT B versija (Rao and Peyser, 1986). Depresiškumui vertinti buvo taikomas Becko depresijos inventarijus (BDI-II). Gauti rezultatai rodo, jog sergančiųjų IS verbalinis išmokimas yra neigiamai susijęs su depresiškumu: depresiškumas statistiškai reikšmingai koreliuoja su pastovaus ilgalaikio atgaminimo rodikliais ir su ilgalaikiu atgaminimu po tam tikro uždelsimo laikotarpio, tačiau hipotezė, jog egzistuoja ryšys tarp informacijos apdorojimo greičio ir depresiškumo, nepasitvirtino. Klasifikuojant tiriamuosius į sveikus ir sergančius IS, gautas 100% BRBNT jautrumas, taip pat 100% specifiškumas. [Iš leidinio]

ENThough when people are taken ill with multiple sclerosis (MS) cognitive functioning gets deranged in 40–70% of cases, and depression often accompanies MS too (established in 27–54% of patients), data about their relationship are rather controversial. The article analysis the relationship between cognitive functioning and the state of depression when suffering from multiple sclerosis and the possibilities of applying the brief repeated set of neuropsychological tests (BRBNT). Participating in the survey were 41 individuals suffering from MS and 52 healthy persons. To evaluate cognitive functions the B version of BRBNT was derived and used (Rao and Peyser, 1986). To evaluate the state of depression the Beck Depression Inventory (BDI-II) was applied. The results obtained show that verbal learning of the patients suffering from MS is negatively related to the state of depression: the state of depression statistically significantly correlates with the indicators of constant long-term reproduction and with long-term reproduction following a certain period of delay, however, the hypothesis that the relationship exists between the rate of processing of information and the state of depression did not prove correct. When classifying the individuals under investigation into healthy ones and those suffering from MS, 100% BRBNT sensitivity, as well as 100% specificity was obtained.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Klinikinė neuropsichologija: tikrovė Vakarų šalyse ir galimybė Lietuvoje / Ramunė Grambaitė, Linas Bieliauskas, Evelina Grušauskienė, Albinas Bagdonas. Psichologija. 2019, t. 59, p. 68-88.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4618
Updated:
2018-12-20 23:06:33
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: