Mokesčių naštos įtakos AB "Gėrimai" pelningumui įvertinti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių naštos įtakos AB "Gėrimai" pelningumui įvertinti
Alternative Title:
To estimate the impact of tax burden on profitability of JSC "Gėrimai"
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 10-12
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas Lietuvos mokesčių sistemos poveikis įmonių pelningumui. Visi mokesčiai yra griežtai reglamentuojami konkrečių įstatymų ir dažniausiai mokesčių tarifų dydis priklauso nuo įmonių pardavimo apimties. Tyrimo metu pirmiausiai buvo apskaičiuota visų mokesčių našta ir po to nustatyta konkrečios srities mokesčio našta. Tyrimas rėmėsi pelno mokesčio įstatymo bazės kaita. Buvo siekiama nustatyti vidutinį pelno mokesčio tarifą ir jo įtaką pelno mokesčio naštai (apskaičiuotai pagal bendrąjį ir grynąjį pelną). Tyrimo rezultatai parodė, kad ryšys tarp faktinio pelno mokesčio tarifo ir pelno mokesčio naštos apskaičiuotos pagal grynąjį pelną yra labai glaudus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pelno mokesčiai; Pelno mokesčio įstatymas; Pay of profit; Law of profit's pay.

ENThis article analyzes the effect of Lithuanian tax system on profitability of companies. All taxes are strictly defined by specific laws and the size of taxes depends on companies’ sales turnover. In the process of research, first of all, the burden of all taxes was calculated and, later, the burden of taxes for specific area was calculated. The research was based on change of income tax legislative base. The author aimed to establish average income tax rate and gauge its influence on income tax burden (calculated by gross and net profit).The results of the research indicated that there is a close correlation between factual income tax rate and income tax burden calculated by net profit.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4606
Updated:
2018-12-17 11:46:27
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: