Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklos nacių okupacijos metais (1941-1944)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklos nacių okupacijos metais (1941-1944)
Alternative Title:
Schools of Kaunas city during the nazi occupation (1941-1944)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2005, 6, p. 173-186
Keywords:
LT
20 amžius; 1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Summary / Abstract:

LT1941 m. vasarą Kauno miesto mokykloms teko patirti naujus išbandymus. Sąjungos viešpatavimą krašte, pakeitė nacių okupacija. 1941 m. birželio antisovietinio sukilimo metu sudarytos Lietuvos Laikinosios vyriausybės pradėti krašto švietimų įstaigų pertvarkymai palietė ir Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklas. Švietimo ministro įsakymais buvo sugražinta iki sovietų okupacijos buvusi bendrojo lavinimo mokyklų struktūra, atleisti iš darbo konstitucijos ir rusų kalbos mokytojai bei mieste uždarytos beveik visos tautinių mažumų švietimo įstaigos, palikus veikti tik vieną pradžios mokyklą rusų dėstomąja kalba. Okupacinės nacių valdžia reikalavo iš mokyklų šalinti buvusius komjaunuolius ir sovietų aktyvistų vaikus, moksleivių mokyme skirti didesnį dėmesį vokiečių kalbos mokymui ir vertė besimokančius atlikti įvairias darbo prievoles. Kauno miesto Švietimo vadybos žinioje esančios mokyklos nacių okupacijos metais buvo priverstos dirbti sunkiomis sąlygomis. Vokietijos kariuomenės daliniai, karo ligoninės bei okupacinės valdžios įstaigos užiminėjo mokyklų patalpas, trūko rašymo ir mokymo priemonių, moksleiviams ir mokytojams reikėjo atlikti įvairias prievoles, jie buvo verbuojami į Vokietijos kariuomenę. Nepaisant šių sunkumų Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių skaičius augo iki pat nacių okupacijos pabaigos. Nacių siekiai sumažinti moksleivių skaičių miesto pradinėse mokyklose ir gimnazijose nebuvo įgyvendinti. Remiamos Kauno miesto gyventojų, mokyklos vis tiek dirbo ir mokė moksleivius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kauno švietimo valdyba; Gimnazijos; Pradžios mokyklos; Kaunas; Naciai; Nacių okupacija; Mokyklos; Švietimo vadyba; Mokytojai; Moksleiviai.

ENDuring the Nazi occupation, the majority of schools continued work, developed the pedagogical tradition of independent Lithuania and, although insignificantly, expanded their network that saw the increased number of pupils and teachers. This was an amazing phenomenon as the country's other spheres of life showed a great decline. The conditions and activities of these educational establishments during the Nazi occupation can probably be best learned from studies of the history of schools of an individual region and town in 1941–1944. Therefore, the purpose of the current paper is to disclose the conditions of operation of Kaunas primary and secondary schools within the jurisdiction of the Education Administration and the significance of those operations during the years of the Nazi occupation.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/460
Updated:
2018-12-20 23:03:59
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: