Nuosavybės santykių transformavimas Lietuvoje 1989-1992 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuosavybės santykių transformavimas Lietuvoje 1989-1992 m
Alternative Title:
Transformation of property relations in Lithuania in the years 1989-1992
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013.
Pages:
103 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Nuosavybės santykių transformavimo ideologinės prielaidos. Socialistinės teisės ideologijos paveldas ir jo vaidmuo transformuojant nuosavybės teisės institutą. Nuosavybės santykių pertvarkymo idėjos „perestroikos“ laikotarpiu. Nuosavybės santykių transformavimo tikslai ir uždaviniai atkūrus nepriklausomybę — 2. Įmonių teisės kūrimo ištakos. Įmonių įstatymų rengimas. Bankroto įstatymo projekto rengimas. Sąžiningos konkurencijos užtikrinimas. Hipotekos įstatymo rengimas — 3. Nuosavybės teisių į nacionalizuotą turtą atkūrimo teisiniai pagrindai. Išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimo klausimai. Žemės reformos principinės nuostatos. Vartotojų kooperatyvų narių teisių atkūrimas. Nuosavybės restitucijos proceso veiksmingumo problematika — 4. Valstybės turto privatizavimo principai ir metodai. Esminiai Valstybinio gyvenamųjų patalpų fondo privatizavimo bruožai. Valstybinio turto pirminio privatizavimo ir žemės ūkio įmonių turto privatizavimo teisės aktų principinė schema — 5. Valstybės turto privatizavimo įgyvendinimas 1991–1992 m. CPK veiklos analizė 1991–1992 m. Privatizavimo skyriaus 1991–1992 m. veiklos analizė — 6. Įmonių finansų valdymo modernizavimo 1991–1992 m. klausimai — 7. Turtinių valstybės teisių ir interesų užtikrinimas santykiuose su SSRS — 8. Valstybės turto pirminio privatizavimo laimėjimai ir trūkumai. Pagrindiniai valstybinio turto pirminio privatizavimo laimėjimai 1991–1992 m. Pirminio valstybinio turto privatizavimo trūkumai ir neišspęstos problemos. Pagrindiniai laimėjimai privatizuojant žemės ūkio įmonių turtą. Pagrindiniai trūkumai privatizuojant žemės ūkio įmonių turtą. Pagrindiniai butų privatizavimo laimėjimai ir problemos — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Civilinė teisė; Nuosavybės santykiai, valstybės turto privatizacija, nekilnojamas turtas; Nuosavybės teisė.
EN
Civil law; Ownership; Property law; Property relations, state property privatization, real estate.
Summary / Abstract:

LTStudijoje analizuojamas Lietuvos ekonomikos pertvarkymo iš socialistinės į rinkos ekonomika pagrįstas teisinės ir ūkio sistemų pradinis ir svarbiausias veiksnys – privatinės nuosavybės instituto atstatymas ir valstybinės nuosavybės sistemos pertvarkymas.“ Pradinis ir svarbiausias veiksnys – privatinės nuosavybės instituto atstatymas ir valstybinės nuosavybės sistemos pertvarkymas. Studijos autoriai išanalizavo Lietuvos patirtį nurodytoje nuosavybės santykių transformavimo srityje, identifikavo pagrindinius reformos tikslus ir uždavinius bei metodologinius principus, o taip pat ir egzistavusias objektyvias ir subjektyvias sąlygas, įtakojusias reformas. Studijoje kompleksiškai išnagrinėti ir įvertinti nuosavybės santykių reformos teoriniai ir praktiniai aspektai, atskleistas šiai reformai reikalingų teisės aktų poreikis ir tokių teisės aktų esminės nuostatos, tarp kurių išskirtinai detalizuoti valstybinio turto privatizavimo metodiniai aspektai. Studijoje kritiškai įvertinti Lietuvos tiesioginiai nuosavybės santykių reformos pasiekimai ir trūkumai, o taip pat, remiantis užsienio mokslininkų nurodytais kriterijais, parodyta tos reformos įtaka pagrindiniams Lietuvos makroekonominiams, mikroekonominiams, instituciniams, vadybiniams ir socialiniams pasiekimams 1989–1992 metų laikotarpiu.

ISBN:
9789955195108; 9789955195115 (eBook)
Subject:
Related Publications:
Visavertės nuosavybės teisės ir ūkio sistemos konstitucinių pagrindų genezė : teisiniai tekstai ir kontekstai / Juozas Žilys. Privatinės teisės doktrina ir praktika : Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui / Juozas Žilys, Gediminas Sagatys, Kęstutis Laurinavičius, Ąžuolas Čekanavičius, Agnė Tikniūtė, Virginijus Bitė, Arnas Petrikas, Vaidas Jurkevičius, Ramūnas Birštonas, Asta Dambrauskaitė, Tomas Chochrin, Paulius Zapolskis, Janina Stripeikienė, Laurynas Didžiulis, Jūratė Usonienė, Inga Žemkauskienė, Vytautas Nekrošius, Darius Bolzanas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. P. 13-78.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45887
Updated:
2020-12-28 13:29:21
Metrics:
Views: 29
Export: