Jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų paauglių vidinės darnos pokyčių palyginimas, taikant intervenciją, grįsta kognityvine-elgesio terapija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų paauglių vidinės darnos pokyčių palyginimas, taikant intervenciją, grįsta kognityvine-elgesio terapija
Alternative Title:
Changes in sense of coherence of younger and older 13-17 year-old adolescents after cognitive-behavioral intervention
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - palyginti jaunesnių ir vyresnių paauglių vidinės darnos pokyčius, taikant intervenciją, grįstą kognityvine-elgesio terapija. Tyrime dalyvavo 283 13-17 metų Kauno miesto mokiniai (vaikinai ir merginos). Tiriamajai grupei buvo taikomi pykčio kontroliavimo mokymo užsiėmimai, pirmasis matavimas atliktas prieš intervenciją, antrasis matavimas - po intervencijos. Lyginamajai grupei atlikti tik du matavimai. Abiejuose matavimuose tiriamieji turėjo užpildyti A. Antonovsky „Gyvenimo orientacijos klausimyną vidinei darnai nustatyti" (1987). Tiriamosios grupės dalyviai dalyvavo penkiuose užsiėmimuose po 45 min. kartą per savaitę. Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresnių vaikinų vidinė darna pagal prasmingumo poskalę po intervencijos, grįstos kognityvine-elgesio terapija, padidėjo, o jaunesnio amžiaus paauglių - sumažėjo. Atitinkamoje lyginamojoje grupėje bei tiriamojoje merginų grupėje tokių pokyčių nenustatyta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intervencija; Intervencija, grįsta kognityvine-elgesio terapija; Jaunesni ir vyresni paaugliai; Kognityvinė-elgesio terapija; Paaugliai; Vidinė darna; Adolescents; Cognitive-behavioral therapy; Cognitive-behaviuoral intervention; Intervention; Sense of coherence; The changes in sense of coherence; Younger and older adolescents.

ENThe aim of the research study was to compare the changes in sense of coherence of younger and older adolescents after cognitive-behavioural intervention. There were 283 students of age 13 to 17 from Kaunas. The experimental group had intervention. The first testing was carried out before intervention; the second testing was carried out after intervention. The control group had only two testings. In the both testings, participants had to fill out the same questionnaire: for sense of coherence - A. Antonovsky "Life orientation questionnaire" (1987). Participants of the experimental group had 5 sessions of 45 minutes each once a week. Intervention based on cognitive-behavioural therapy was used. Results of the research showed that by using cognitive-behavioral intervention. Meaningfulness of older boys changed more in comparison to younger boys. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45852
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: