On lexical and grammatical converseness

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On lexical and grammatical converseness
Alternative Title:
Apie leksinę ir gramatinę konversiją
In the Journal:
Vārds un tā pētišanas aspekti. 2009, 13 (2), p. 184-192. Vārds gramatikā un stilistikā. Vārda diahroniskais un areālais aspekts
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Diatezės teorija; Gramatinė konversija; Kategorija; Leksiniai konversyvai; Leksinė konversija; Leksinės priemonės; Rūšis; Semantinis lygmuo; Semantinis objektas; Semantinis subjektas; Semantinis vaidmuo; Sintaksinis lygmuo; Sintaksinė funkcija; Veiksmažodis; Category; Diathesis theory; Grammatical converseness; Lexical converseness; Lexical converses; Lexical measures; Semantic level; Semantic object; Semantic role; Semantic subject; Syntactic function; Syntactic level; Verb; Voice.
Keywords:
LT
Diatezės teorija; Gramatinė konversija; Kategorija; Leksinė konversija; Leksinės priemonės; Leksiniai konversyvai; Rūšis; Semantika / Semantics; Sintaksinė funkcija; Sintaksinis lygmuo; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
EN
Category; Diathesis theory; Grammatical converseness; Lexical converseness; Lexical converses; Lexical measures; Semantic level; Semantic object; Semantic role; Semantic subject; Syntactic function; Syntactic level; Verb; Voice.
Summary / Abstract:

LTLeksiniai konversyvai (LK), t. y. tokios veiksmažodžių poros kaip give-take „duoti-imti“, buy-sell „pirkti-parduoti“, marry (a man)-marry (a woman) „vesti-ištekėti“ ir pan., lingvistinėje literatūroje dažniausiai aptariami kaip semantinė kategorija, neatsižvelgiant į tai, kad konversinės jų ypatybės atsiskleidžia tik sintaksiniame lygmenyje, pvz.: John gave a knife to Peter-Peter took a knife from John „Jonas davė Petrui peilį-Petras paėmė iš Jono peilį“; John marries Ann-Ann marries John „Jonas veda Oną“ - „Ona išteka už Jono“ ir pan. Tokia pati transformacija įvyksta ir keičiantis gramatinei veiksmažodžio formai iš veikiamosios rūšies į neveikiamąją, pvz.: John kissed Ann- Ann was kissed by John „Jonas pabučiavo Oną - Ona buvo pabučiuota [Jono]“. Straipsnio tikslas – palyginti leksinę ir gramatinę konversiją ir nustatyti šių kategorijų panašumus ir skirtumus. Taikant diatezės teoriją nustatyta, kad abiejų tipų konversinėse konstrukcijose semantinio Subjekto ir semantinio Objekto hiperrolės išlieka, bet jos priskiriamos priešingiems referentams, tačiau žemesniame semantiniame lygmenyje pokyčiai diatezėje gali būti sudėtingesni, o semantinės rolės interpretuojamos skirtingai. Daroma išvada, kad leksinė ir gramatinė konversija yra glaudžiai susijusios kaip rūšies kategorijos tipai, nes tie patys semantiniai santykiai vienoje kalboje gali būti išreikšti leksinėmis, o kitoje – gramatinėmis priemonėmis. [Iš leidinio]

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45790
Updated:
2020-04-06 14:49:31
Metrics:
Views: 16
Export: