Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje: disertacija
Alternative Title:
Juozapas Albinas Herbačiauskas at the Crossing of the Two Cultures
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
191 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Józef Albin Herbaczewski na skrzyżowaniu dwóch kultur Kowno : [Wydzial Humanistyczni Uniwersytetu Wileńskiego w Kownie], 2005 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pirmą kartą lietuvių literatūrologijoje sistemingai ir nuosekliai išnagrinėta Juozapo Albino Herbačiausko (1876 – 1944), dvikalbio rašytojo, lietuvių ir lenkų literatūrų atstovo, asmuo, kūryba ir vaidmuo dviejų, Lietuvos ir Lenkijos, kultūrų sankirtoje XX a. pr. – XX a. I pusėje. Pirmąkart išsamiai pristatomos ir nagrinėjamos darbo autorės Lenkijos archyvuose ir bibliotekose atrastos J.A.Herbačiausko knygos lenkų kalba, iš kurių keletas iki šiol buvo kone visai nežinomos Lietuvoje. Surinkta faktinė medžiaga, įvairūs moksliniai šaltiniai leido rekonstruoti ir išnagrinėti sudėtingą temą ir aktualizuoti ją dviejų kultūrų sankirtos kontekste. Dviejų kultūrų autorius savo asmeniu, veikla ir kūryba leidžia suintensyvinti tarptautinius kultūrinius, literatūrinius ryšius, išryškinti skirtumus, panašumus, kultūrų specifiką. Taip išplečiamos mokslinės galimybės įsitraukti į harmoningą visavertės pasaulio, Europos bendruomenės kūrimą. Disertacijos objektas - XX a. pr. lietuvių–lenkų, lenkų–lietuvių kultūros veikėjo, dvikalbio rašytojo, vertėjo, publicisto, modernizmo pradininko lietuvių literatūroje Juozo Albino Herbačiausko vaidmuo dviejų kultūrų sankirtoje. Remiantis šio autoriaus lietuviškos, lenkiškos kūrybos (knygų ir straipsnių), faktinės dokumentinės medžiagos, memuarų, epistoliarinių šaltinių analize, J.A.Herbačiausko gyvenimo laikotarpio literatūrinio, kultūrinio konteksto tyrinėjimais, istorinių, politinių, sociologinių dviejų šalių santykių nagrinėjimu, disertacijoje naujai ir objektyviai atskleista dviejų kultūrų sąveikos specifika per šį konkretų autorių. [Iš leidinio]

ENFor the first time in Lithuanian literary science, the dissertation provides a systematic and consistent analysis of the personality, creative work and role of Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), who was a bilingual writer and a representative of Lithuanian-Polish literature at the crossing of the two cultures in the 1st half of the 20th century. The dissertation exhaustively presents and analyses Herbačiauskas’ books written in Polish that were found by the author of the dissertation in the Polish archives, and some of which had been virtually unknown in Lithuania. Gathered factual information and various scientific sources enable the author to reconstruct and investigate the complex topic as well as actualize it in the context of the crossing of the two cultures. The author of two cultures is a good opportunity to make literature bonds more intensive, to highlight the differences, similarities and specific characteristics of the two cultures. The object of the paper is the role of the 20th century Lithuanian-Polish cultural figure, bilingual writer, translator, publicist, and initiator of modernism in Lithuanian literature Herbačiauskas at the crossing of two cultures. The dissertation newly and objectively reveals specific features of the two cultures through this individual author, referring to the analysis of his Lithuanian-Polish books and articles, documentary material, memoirs, epistolary sources, examinations of literary and cultural contexts, historical, socio-political relations of the two countries during the lifetime of Herbačiauskas.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4579
Updated:
2014-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 29
Export: