Bronius Kutavičius : open forms and interpretational diversity

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bronius Kutavičius: open forms and interpretational diversity
Alternative Title:
  • Bronius Kutavičius: open shapes and variety of their interpretations
  • Broniaus Kutavičiaus kūriniai. Atviros formos ir interpretacijų įvairovė
Keywords:
LT
Atvira forma; Gamta ir kultūra.
Summary / Abstract:

LTTai vienas meno darbų, kuriame kalbama apie muzikos teorijos (konkrečiai – atviros muzikos formos) problemas su pavyzdžiais iš kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kompozicijų. Straipsnyje rašoma apie tai, kaip muzikos mokslo literatūroje traktuojamas vadinamasis „atviros formos“ muzikoje fenomenas. Kūrinio formos atvirumą galima suprasti kaip percepcijos ir intelekto veiklos procesą. Atvirų formų kompozicijos sudaro sąlygas aktyvaus komunikacinio proceso tarp jos dalyvių – kūrinio autoriaus-kūrėjo, atlikėjų ir klausytojų vyksmui susidaryti, skatina kūrinio perskaitymų variantiškumą, neribotą perskaitymų skaičius. Pats kompozicijų atvirumas gali būti interpretuojamas tiesiogiai ir netiesiogiai, t.y. mentaliniame lygmenyje. B. Kutavičiaus kūryba pasižymi pačiuose kūriniuose užprogramuota gausia interpretacine muzikos kompozicijų įvairove. Kompozitoriaus kūrinių „atvirumas“pasireiškia per skirtingą tos pačios tematikos traktuotę atskirose autoriaus kompozicijose. Daugeliu atvejų minėtąją kokybę lemia kompozicijų formos atvirumas, kurį kompozitorius dažnai susieja su gamtiškąja dichotomijos gamta-kultūra dalimi. Tiksliau, kompozitorius tarsi žaidžia gamtos ir kultūros lygmenų traktuote, jiems suteikdamas opozicijos, papildymo ir priešpastatymo santykius. Klausytojui B. Kutavičiaus kūriniai patrauklūs estetine, kompozicine ir atlikimo galimybių įvairove. Ne vienas iš jų baigiamas neįprastai: sujungiant rodomą spektaklį reprezentuojančius erdvę bei laiką su klausytojais, tarsi sujungdamas jų erdvę ir laiką į vieną visumą. Atvira B. Kutavičiaus kompozicijų forma (tiesioginis ar mentalinis formos atvirumas) yra stipriausia ir įtakingiausia autoriaus kompozicijų priemonė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atvira forma; Interpretacija; Gamta ir kultūra.

ENIt is one of works of art, which talks about music theory – more specifically, open music shapes – problems, drawing examples from pieces by composer Bronius Kutavičius. The article writes about interpretations of so-called „open shape“ phenomenon in music, found in literature on music science. Openness of a shape of a musical piece can be understood as a process of perception and intellectual activity. Open shape compositions create conditions for the flow of active communication among its participant – author-creator of a music pieces, performers, and the audience; it encourages alternative readings of a music piece. The very openness of a composition can be interpreted either directly or indirectly, that is on a mental level. B. Kutavičius‘ creative work stands out for a rich variety of music compositions open to interpretation, programmed into his music pieces. The „openness“ of composer‘s pieces manifests itself in different interpretations of the same theme in separate pieces by the composer. In many cases, the mentioned quality is determined by openness of shapes of pieces, which the composer often connects with a part of natural nature-culture dichotomy. More precisely, the composer seems to play with interpretations of nature and culture levels, by evoking in them relations of opposition, complementarily, and confrontation. The audience finds B. Kutavičius‘ pieces attractive, because of their aesthetic, compositional, and performance variations. Open shape of B. Kutavičius‘ compositions (direct or mental openness of a shape) is the most powerful and influential instrument used by an author for composition.

ISBN:
9986906954
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/457
Updated:
2013-04-28 15:17:57
Metrics:
Views: 11
Export: