Regina Kliukienė. Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regina Kliukienė. Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės: recenzija
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2013, 7, 1 pdf (3 p.)
Keywords:
LT
Diferenciniai požymiai; Fonemų inventorius; Fonologinė priebalsių klasifikacija; Klasifikacija; Priebalsiai; Priebalsių diferencinių požymių sistema; Priebalsynas; Šiaurės žemaičiai; Šiaurės žemaičių tarmė.
EN
Classification; Consonant system; Consonants; Consonants differential indicator system; Differential features; Inventory of phonemes; North Samogitian dialect; Northern Lowlanders; Phonemic inventory; Phonological classification of consonants.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Reginos Kliukienės monografija „Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės“. Monografijoje sinchroniškai analizuojamas šiaurės žemaičių tarmės priebalsynas: nustatomas priebalsinių fonemų inventoriaus, aptariami atlikto eksperimentinio tyrimo rezultatai, pateikiamos fonologinė, akustinė ir audicinė (psichoakustinė) šiaurės žemaičių priebalsių klasifikacijos, aprašoma priebalsių diferencinių požymių sistema. Monografijos įvade plačiai nagrinėjama lietuvių kalbos priebalsių aprašymo gramatikose ir jų tyrimo raida. Antrajame skyriuje aptariamas priebalsinių fonemų inventorius, gilinamasi į problemiškesnius priebalsių interpretavimo atvejus: afrikatų ir heteromorfinių T-S junginių ypatybes, atvirąją sandūrą ir jos realizaciją tiriamojoje tarmėje, kai kurias geminatas. Antrojo skyriaus dalys apie gretimų garsų derinimo akustinę išraišką yra labai modernus, turintis ryškų taikomąjį aspektą tyrimas. Trečiajame skyriuje pristatomi eksperimentinio priebalsių tyrimo rezultatai. Pritariama išvadai, kad liežuvio užpakaliniai priebalsiai yra kompaktiniai, o liežuvio priešakiniai – difuziniai, bet siūloma patogesnėmis ir tikslesnėmis šiuolaikinėmis priemonėmis patikrinti, ar tikrai lūpiniai priebalsiai yra žemi garsai. Labai įdomi yra priebalsių akustinių požymių fonologizacija, t. y. priebalsių suskirstymas į klases remiantis binarinių opozicijų priešprieša. Ketvirtajame skyriuje analizuojami audiciniai priebalsių panašumai ir skirtumai. Monografija baigiama priebalsių fonologinės diferencinių požymių sistemos aprašu.

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Bendrinės lietuvių kalbos trumpųjų balsių spektrų dinamika (žvalgomasis tyrimas) / Regina Kliukienė. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. 1 / sudarė Saulius Ambrazas, Laima Grumadienė, Danguolė Mikulėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 361-367.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45677
Updated:
2018-12-17 13:33:24
Metrics:
Views: 87    Downloads: 3
Export: