Novatoriška Makso Ginsburgo karikatūra tarpukario Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Novatoriška Makso Ginsburgo karikatūra tarpukario Lietuvoje
Alternative Title:
Pioneering caricatures by Maks Ginsburg
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karikatūra; Maksas Ginsburgas; Žydų dailė; Caricature; Jewish painting; Maks Ginsburg.
Keywords:
LT
Dailė / Art; Karikatūros / Caricatures; Maksas Ginsburgas; Žydai / Jews.
EN
Jewish painting; Maks Ginsburg.
Summary / Abstract:

LTMaksas Ginsburgas buvo garsus novatoriškų idėjų karikatūros mene kūrėjas. Jis dalyvavo Lietuvos ir Latvijos žydų menininkų dailės parodose 1929 m., 1930 m. ir 1932 m., kuriose dailininkas sulaukė didelio žiūrovų dėmesio, o iš 1932 m. parodos net buvo pavogtas diptikas „Į Braziliją“ ir „Iš Brazilijos“. Pirmoji plati ir minias sutraukusi M. Ginsburgo karikatūrų ir šaržų paroda įvyko 1933 m. Paroda sukėlė dideles įvairių visuomeninių ir politinių grupių diskusijas ir net išprovokavo išpuolį – buvo sugadinta karikatūra „Fašizmas“ ant jos priklijavus grasinantį raštelį dailininkui. Dėl politinio skandalo paroda buvo laikinai uždaryta ir nuimti du daugiausiai ginčų sukėlę darbai – „Fašizmas“ ir „Kova su drakonu“. Ši paroda, kaip nė viena kita, sulaukė labai dvilypio meno kritikų vertinimo. „Lietuvos aido“ nuolatinis apžvalgininkas Vytautas Bičiūnas, pasirašęs „Spector“ slapyvardžiu, išgyręs M. Ginsburgo šaržus, visaip kitaip atsiliepė apie jo karikatūras: „Deja, visai kitokio įspūdžio daro Gincburgo grafika ir karikatūros. Maža išimtimi, tai „komsomolinė“ agitka, primenanti vietomis žinomo vokiečių komunisto Grosso „antiburžujinius“ piešinius, vietomis gi tinkanti labiau Maskvos „Bezbožnikui“ iliustruoti, negu rodyti Kauno visuomenei“. Šis straipsnis suskaldė meno kritikus į dvi stovyklas: vieni gyrė karikatūristą už jo drąsą ir tiesų požiūrį į socialines, ekonomines, politines problemas, kiti peikė jį už antivisuomeninio, antisakralaus ir net aiškiai bolševistinio turinio piešinius. [versta iš angliškos santraukos]

ENMaks Ginsburg was well known for his pioneering ideas in the art of caricature. He participated in the Lithuanian and Latvian Jewish Artists' exhibitions of 1929, 1930, and 1932, where his works were well received by the public, in fact, so well so that in 1932 one of his works To Brazil and Back was stolen straight from the exhibition. The first extensive and crowd-pulling show of caricatures and cartoons by Ginsburg took place in 1933. The show aroused a lot of discussion among different social and political groups, even stirring a fight during which one of the caricatures, namely, Fascism was damaged and later attached with a note threatening the artist. Due to its politicizing character the exhibition was temporarily closed and the works that aroused the most dissatisfaction - Fascism and Fighting the Dragon - were taken away. The exhibition received an expressly ambivalent response from the critics as did no other. Vytautas Bičiūnas, the reviewer for the daily Lietuvos aidas, in his article entitled "Spectator," though praising Ginsburg's cartoons, expressed quite a different opinion as regards his caricatures: "Regretfully, we get quite a different impression when looking at Ginsburg's graphic works and caricatures. With few exceptions, these maybe defined as 'komsomol' activism, reminding us of the German communist Gross' 'anti-bourgeois' drawings, at times more presentable to the Moscow Bezbozhnik crowd than the public in Kaunas." The article divided art critics into two camps: the first complimented the caricaturist for his courage and straightforward attitude towards social, economical, and political issues, the others - reprimanded him for his anti-social, anti-sacral, and expressly bolshevik drawings. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45641
Updated:
2018-12-27 11:18:45
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: