Muzyka sakralna góry krzyży na Litwie: dziedzictwo kultury religijnej Polski czy Litwy?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzyka sakralna góry krzyży na Litwie: dziedzictwo kultury religijnej Polski czy Litwy?
Alternative Title:
Sacral Music of the Hill of Crosses in Lithuania: Lithuanian or Polish Religious Culture Heritage?
In the Journal:
Liturgia Sacra. 2004, t.10 : 2, p. 381-393
Keywords:
LT
Kryžiai / Crosses; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – sakralinė muzika Kryžių kalne. Darbo tikslas – atskleisti sakralinę muzikinę kultūrą Kryžių kalne. Tyrimo uždaviniai: pirma, remiantis istoriniais bei etnomuzikologiniais šaltiniais pristatyti sakralinės muzikinės kultūros pavyzdžius Kryžių kalne; antra, atskleisti šios muzikos kilmę; trečia, ištirti ir nustatyti šio fenomeno tarpkultūrinius sąlyčius. Tyrimo metodai: retrospekcinis, analitinis ir sintezės. Tyrimo rezultatai pagrindžia darbo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad sakralinė muzika Kryžių kalne yra lenkiškosios religinės muzikinės kultūros palikimas Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kryžių kalnas; Sakralinė muzika; Church music; Hill of croses.

ENThe subject of the book is sacral music on the Hill of Crosses. The goal of the work is to reveal the sacral musical culture on the Hill of Crosses. Objectives of the investigation are as follows: firstly, on the basis of historical and ethnomusical sources to present examples of sacral music on the Hill of Crosses; secondly, to reveal the origin of this music; thirdly, to investigate and determine intercultural contacts of this phenomenon. Investigation methods are as follows: that of retrospection, analysis and synthesis. The investigation results substantiate the hypothesis put forward at the beginning of work that sacral music on the Hill of Crosses is the heritage of Polish religious music in Lithuania.

ISSN:
1234-4214
Related Publications:
Teksty modlitw i pieśni dróg krzyżowych Kalwarii Litewskich: tradycja lokalna czy przejęta? / Vytautas Steponas Vaičiūnas, Alfonsas Motuzas. Perspectives of Baltic philology. 2 / edited by Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczyńska-Hodyl. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2011. P. 263-270.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4562
Updated:
2013-04-28 16:06:02
Metrics:
Views: 17
Export: