Lietuvių mentaliteto paieškos ir kultūros dialogai Algio Uždavinio dailės kritikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mentaliteto paieškos ir kultūros dialogai Algio Uždavinio dailės kritikoje
Alternative Title:
Algis Uždavinys' art criticism: in search of Lithuanian mentality through cultural dialogs
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Algis Uždavinys; Atvaizdas; Dailės kritika; Kultūros dialogai; Lietuvių mentalitetas; Lietuvos dailė; Neoplatonizmas; Vaizduotė; Algis Uždavinys; Art criticism; Cultural dialogs; Cultural dialogues; Image; Imagination; Lithuanian art; Lithuanian mentality; Neoplatonism.
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; Atvaizdas; Dailė / Art; Dailės kritika; Filosofija / Philosophy; Kultūros dialogai; Lietuvių mentalitetas; Neoplatonizmas; Vaizduotė.
EN
Art criticism; Cultural dialogs; Cultural dialogues; Imagination; Lithuanian art; Lithuanian mentality; Neoplatonism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Algio Uždavinio dailės kritika, kuri formavosi stipriai veikiama neoplatonizmo filosofijos ir vertybinių nuostatų. Atskleidžiama, kad lietuviškoje spaudoje paskelbtuose tekstuose jis diegė neoplatonizmo ir sufizmo atstovų išplėtota atvaizdo ir kūrybinės vaizduotės sampratą. Publikacijoje tyrinėjami teoriniai ir praktiniai Uždavinio dailės kritikos bruožai. Tyrimo akiratyje – dailėtyrininko gvildenti lietuvių dailės tapatumo klausimai, lietuvių mentaliteto problemos, kultūros dialogo reikšmė ir būtinybė puoselėti gilų kultūros ir meno suvokimą. [Iš leidinio]

ENAlgis Uždavinys was one of the leading Lithuanian art critics of the twentieth century. The paper discusses his work as an art critic and defines the main characteristics of his criticism which was strongly influenced by Neoplatonic philosophy and values. The paper discusses his approach to criticism and his understanding of imagination, image, and aesthesis in relation to Neoplatonism and Sufism. The study also focuses on the issues of the identity of Lithuanian art and Lithuanian mentality as discussed by Uždavinys who fostered many an intercultural dialog and stressed the need for a deeper theoretical and historical understanding of culture and art. Uždavinys‘ philosophical approach to art lent art criticism a degree of cultural breadth. He saw post-modernism as a destructive cultural phenomenon that completely blurs the lines between reality and illusion. In his criticism, this led to the emergence of a one-of-a-kind long-term perspective on contemporary art. Uždavinys emphasized the inherent verticality of culture that carries the knowledge of tradition. This serves as a counterweight to the horizontality of cultural studies. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45612
Updated:
2018-12-27 11:05:33
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: