Algio Uždavinio sufizmo samprata ir jos pagrindinės paralelės su budizmu: lyginamosios analizės prolegomenai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algio Uždavinio sufizmo samprata ir jos pagrindinės paralelės su budizmu: lyginamosios analizės prolegomenai
Alternative Title:
Conception of Sufism according to Algis Uždavinys an d its essential parallels with Buddhism: prolegomena to a comparative analysis
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Algis Uždavinys; Budizmas; Dieviškasis lygmuo; Lyginamoji analizė; Savasties panaikinimas; Savastis; Sufizmas; Algis Uždavinys; Buddhism; Comparative analysis; Divine level; Self; Self-eradication; Sufism.
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; Budizmas; Dieviškasis lygmuo; Lyginamoji analizė; Savasties panaikinimas; Savastis; Sufizmas; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos svarbiausios Algio Uždavinio idėjos, pateiktos jo knygoje „Sufizmas islamo civilizacijoje“. Bandoma nubrėžti keletą paralelių tarp sufizmo ir budizmo, ypatingai ego neigimo interpretacijose. Budizme įžvelgiamas pirmapradis ego nebuvimas. Objekto neigimas yra tik įsivaizduotas ego konstruktas, kuriuo egoizmas daugiausia ir remiasi. Sufizme randama kažkas panašaus, nes yra pasakyta: „jei žmogus sukurtas iš „nieko“, sugrįžti jis tegali tik į „nieką“, išnykdamas Dievo akivaizdoje“. Nors budizme nėra tokios sąvokos kaip „Dievo savastis“ arba „Absoliutas“, bet sąvokos „Skaidri šviesa“ arba „Budos prigimtis“ yra gana artimos įžymaus sufijaus Ibn al-Arabi žodžiams: „Jis neapibrėžtą ir neribotą Būtį... vadina Šviesa. Ši Šviesa yra tokia stipri, kad jos niekaip neįmanoma nei išvysti, nei suvokti“. Lyginamoji A. Uždavinio įžvalgų analizė leidžia padaryti išvadą, kad sufizmas kai kuriomis pagrindinėmis pasaulėžiūros nuostatomis yra artimas budizmui mokymas. Jų tikslas vienas – dieviškos žmogaus prigimties (Dievo žmoguje) atskleidimas peržengiant „iliuzinį“ ego. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENArticle is based on some important ideas of Algis Uždavinys as presented in his book Sufism in the Civilization of Islam. It is the attempt to draw some parallels between Sufism and Buddhism, especially in the interpretation of ego negation. According to Buddhism, ego is primordially absent. The object of negation is just an imaginative construct of the ego which is the base of ignorance. In Sufism, we find something similar to that because it says, "If man is created 'from nothing', he can only return to 'nothing', disappearing in the presence of God". Although there is no such concept as God or Absolute in Buddhism its conception of Clear Light or Buddha Nature is quite close to what famous sufi Ibn-al Arabi says: "The indefinable and unbounded Being is Light. This Light is such intense that it is impossible to see and perceive it". From a comparative analysis based on Algis Uždavinys' insights we can conclude that the teachings of Sufism and Buddhism are very close in some essential points, the main point being that the aim of both is disclosing divine nature (God) in man by transcending the illusory ego. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Related Publications:
Sufizmas islamo civilizacijoje / Algis Uždavinys. Kaunas : Atvirosios visuomenės studijų asociacija, 2007. 487 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45611
Updated:
2018-12-27 11:16:46
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: