Italų dainininkai Vilniuje (XIX a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Italų dainininkai Vilniuje (XIX a.)
Alternative Title:
Italian singers in Vilnius in the 19th century
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 118-127
Keywords:
LT
Italų dainininkai.
EN
19th century; Italian singers; Musical theatre.
Summary / Abstract:

LTXIX a. Europoje tebeviešpataujanti italų opera vyravo ir Lietuvos muzikinio gyvenimo erdvėje: didesnę Vilniaus miesto teatro repertuaro dalį sudarė itališkos operos, o jų ištraukos, atliekamos vietos ir užsienio muzikų, skambėjo koncertų salėse. Straipsnyje tyrinėjama kiek gausiai Vilniuje skambėjo originali italų bei kita operinė muzika, atliekama italų dainininkų. Taip pat siekiama atskleisti kokio profesinio lygio buvo atvykstantieji vokalistai bei ar jų meistriškumas padėjo vilniečiams įminti daugelio kraštų menininkus dominsią bel canto paslaptį. XIX a. Vilnius, Rytų ir Vakarų tarpukelio miestas, sulaukė gana gausaus italų artistų srauto. Ne visas pavardes šiandien randame respektabiliose muzikos enciklopedijose: nemažai jų buvo pradedantys savo karjerą ir netrukus išgarsėję dainininkai, dažnai keliavę iš vienos trupės į kitą. Tačiau Vilniuje matome ir pasaulinę šlovę pelniusius operos artistus, minimus visuose žinynuose. Signora Ferlendis, Angelica Catalani, Mariana Sessi, Pauline Lucca, Alice Barbi, Antonio Cotogni, Angelo Masini, Mattia Battistini ir kt. – šie vardai puošia daugelio pasaulio miestų kultūros istoriją, Vilniaus taip pat, teigdami miesto muzikinio gyvenimo brandą. Italų menininkų pasirodymai turėjo ne vien edukacinę reikšmę. Jie aktyvino koncertinį bei teatrinį vyksmą, skatino muzikos kritikos raidą. Italų dalyvavimas Vilniaus miesto teatro spektakliuose lėmė jų kokybės augimą.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Muzikinis teatras; Italų dainininkai; 19th century; Vilnius; Musical theatre; Italian singers.

ENThe Italian opera that dominated Europe in the 19th century prevailed in the space of musical life of Lithuania too: a larger part of the repertoire of the theatre of Vilnius was made up of Italian operas, and their extracts performed by local and foreign musicians were heard in concert halls. The article analyses to what extent the original Italian and other opera music performed by the Italian singers sounded in Vilnius. Also, attempts are made to reveal the professional level of the visiting vocalists and to find out if their skills helped the singers of Vilnius to guess the bel canto secret that interested artists of many countries. In the 19th century Vilnius, a city between the East and the West, received many Italian artists. Today we are unable to find all their names in respectable music encyclopaedias: many of them were singers who were only starting their career and who became famous in no time, who moved from one group to another. However, in Vilnius we see opera singers who became famous all over the world and are mentioned in all reference books. Signora Ferlendis, Angelica Catalani, Mariana Sessi, Pauline Lucca, Alice Barbi, Antonio Cotogni, Angelo Masini, Mattia Battistini and others – these names went down in history of culture of many world cities, including Vilnius, testifying to the maturity of musical life of the city. Appearance of Italian artists did not have an educational significance only. They activated concert and theatre processes, encouraged the development of music criticism. Participation of the Italians in the performance of theatres of Vilnius city determined the growth of their quality.

ISSN:
1392-9313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4553
Updated:
2018-12-17 11:46:18
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: