Baltijos jūros regiono saugumo kompleksas ir Rusija: pirmasis dešimtmetis po šaltojo karo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos jūros regiono saugumo kompleksas ir Rusija: pirmasis dešimtmetis po šaltojo karo
Alternative Title:
Baltic security complex and Russia: Post Cold War decade
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 2, p. 516-521. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Suomija (Finland); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Saugumas / Safety; Užsienio politika / Foreign policy; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTKaip parodė praėjusio dešimtmečio patirtis, Rusijai nebuvo ir kol kas nėra paprasta susitaikyti su Baltijos valstybių nepriklausomybe. Lemiantis veiksnys, kodėl valstybių santykiai iš esmės ilgą laiką taip ir nepagerėjo, ko gero, yra visiškai priešingas Baltijos šalių ir Rusijos požiūris į saugumo problemą ir eventualią NATO plėtrą. Todėl esminių pokyčių santykiuose su Rusija ir gal būt galutinio jų proveržio normalizavimo linkme galima bus sulaukti tiktai tuomet kai galutinai ateis laikas Baltijos šalis priimti į NATO ir Europos Sąjungą, nes tik tuomet galima tikėtis, kad egzistuojantis saugumo kompleksas Baltijos jūros regione iš esmės tampa NATO-centrišku, nes netgi tos šalys, kurios formaliai nėra NATO narės, vis tiek bus užmezgusios solidžius ryšius su šia organizacija. Tai jau seniai galioja Suomijos ir Švedijos atžvilgiu ir pradės galioti ir Rusijos atžvilgiu. Tačiau tai dar kol kas yra tiktai neišnaudota galimybė, kurios realizacija priklausys nuo to, kiek racionali bus Rusijos užsienio politika, iki kokio laipsnio ji bus pajėgi demokratizuotis ir vesternizuotis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės; NATO; Saugumas; Saugumo kompleksas; Užsienio politika; Baltic States; Foreign Policy; NATO; Security; Security Complex; Rusija (Russia).

ENThe experience of bilateral relations between Russia and the Baltic States countries have demonstrated that it is not so simple for Russia to realize that the Baltic States is not a "temporary lost territory" but a separate states for ever. Unequivocal resolution of the Baltic States to relate her security guarantees with the projected membership of the NATO was the main reason for disagreement and permanent tension. It became obvious that stalemate in the Baltic-Russian relations could be solved only in a wider international context, probably upon developing a security system acceptable to both conflicting sides. Finally it appears that NATO decision to establish close partnership relations with Russia and Prague summit resolution on invitation of the Baltic States to the Alliance opens all necessary preconditions for ensuring security and stability without ignoring or leaving anybody overboard. Therefore, one may say that the formation of the security complex in the Baltic Sea region is getting a new quality level. It will become a more NATO-centric than before because even countries formally not members of NATO will have established solid relations with this organization. This applies to Finland and Sweden for a long time already. There is a chance now that the same will soon apply to Russia whose partnership relations with NATO have already been established in May 2002. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Lithuania : stepping westward / Thomas Lane. London and New York : Routledge, 2001. xxxix, 246 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45457
Updated:
2019-03-02 10:48:36
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: