Clinica musicalis - nauja muzikos erdvė

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėClinica musicalis - nauja muzikos erdvė
Kita antraštėClinica musicalis - new musical space
AutoriaiLeonavičiūtė, Inesa
KnygojeKameriškumo raiška ir kriterijai: mokslinės konferencijos, įvykusios 2005 m. balandžio 14 d. pranešimai . 2005, P. 189-197
Reikšminiai žodžiai
LTMuzika ir medicina; Gydomasis muzikos poveikis
ENClinica musicalis; Music and medicine; The therapeutic uses of music
Santrauka / Anotacija

LTClinica musicalis – tai gyvos muzikos koncertinė terapija, arba muzikos terapijos filharmonija. Jos tikslas – gyvų koncertų poveikis ten, kur to nesitikima, bet labiausiai reikia. Clinica musicalis skiriasi nuo tradicinės muzikos terapijos seansų, kadangi koncertų klausytojai – uždaros erdvės gyventojai, t.y. ligoniai (atvykę iš įvairių Lietuvos kampelių gydytis) ir ten dirbantys medikai. Ir vieni, ir kiti kurį laiką būna atskirti nuo pasaulio. Clinica musicalis koncertuose sukuriamas ypatingas mikroklimatas, t.y. artistai koncertuoja lyg kiekvienam klausytojui asmeniškai. Ligonis, jaučiantis artisto nuoširdumą, lengvai atsiveria rimtosios muzikos poveikiui, pasiduoda emocijoms, gyvai reiškia savo jausmus. Koncertų programa sudaroma iš 5-7 skirtingų muzikos kūrinių. Programa turi savo dramaturgiją: palaipsniui einama į kulminaciją. Įvertinama ta aplinkybė, kad klausytojas neturi patirties, nėra pasirengęs ištvermingai klausytis labai ilgų ir sudėtingų kūrinių, todėl kiekviename koncerte atlikėjai keisdamiesi po kelis kartus išeina į sceną. Pagrindinė taisyklė – sudominti, suintriguoti ir vesti pirmyn keičiantis tarp savęs dvasine energija. Clinica musicalis koncertai vyksta jau metus. Surengta 10 koncertų, taigi galima daryti pirmąsias išvadas apie šios muzikinės terapijos daromą poveikį ligoniams. M. Rostropovičiaus nuomone, tai ateities koncertai, nes mes privalome eiti pas klausytoją, o ne laukti, kad jis ateitų pas mus

ENClinica musicalis – is concert therapy of live music or philharmonic of musical therapy. Its aim is to influence by live concerts, where it is not expected, but very needed. Clinica musicalis differs from therapy sessions of traditional music, because the audience of concerts is inhabitants of closed spaces, that is, patients (gathered from different corners of Lithuania for treatment) and medical staff working there. Both groups are isolated from the world for a certain period of times. Clinica musicalis concerts create special micro-climate, that is, musicians perform as if they play personally to every member of the audience. A patient feeling sincerity of a performer easily opens up to the influence of serious music, gives in to emotions, lively expresses his feelings. Concert program consists of 5-7 different music pieces. Program has its own drama: gradually movement builds up to culmination. Performers take into account that listeners have no experience, is not ready to listen patiently to very long and complicated pieces, for this reason, in every concert, performers go on stage several times by changing places. The main rule is to kindle interest, pose an intrigue and lead forward by exchanging spiritual energy. Clinica musicalis concerts take place for already a year. 10 concerts were organized, so first conclusions about therapeutic effect of this music on patients can be drawn. In the opinion of M. Rostropovich, these are concerts of the future, because we must approach the audience, rather than wait for it to approach us.

ISBN9986-503-57-4
Mokslo sritisMuzikologija / Musicology
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4528
Atnaujinta2013-04-28 16:05:41
Metrika Peržiūros: 4