Clinica musicalis - nauja muzikos erdvė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Clinica musicalis - nauja muzikos erdvė
Alternative Title:
Clinica musicalis - new musical space
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTClinica musicalis – tai gyvos muzikos koncertinė terapija, arba muzikos terapijos filharmonija. Jos tikslas – gyvų koncertų poveikis ten, kur to nesitikima, bet labiausiai reikia. Clinica musicalis skiriasi nuo tradicinės muzikos terapijos seansų, kadangi koncertų klausytojai – uždaros erdvės gyventojai, t.y. ligoniai (atvykę iš įvairių Lietuvos kampelių gydytis) ir ten dirbantys medikai. Ir vieni, ir kiti kurį laiką būna atskirti nuo pasaulio. Clinica musicalis koncertuose sukuriamas ypatingas mikroklimatas, t.y. artistai koncertuoja lyg kiekvienam klausytojui asmeniškai. Ligonis, jaučiantis artisto nuoširdumą, lengvai atsiveria rimtosios muzikos poveikiui, pasiduoda emocijoms, gyvai reiškia savo jausmus. Koncertų programa sudaroma iš 5-7 skirtingų muzikos kūrinių. Programa turi savo dramaturgiją: palaipsniui einama į kulminaciją. Įvertinama ta aplinkybė, kad klausytojas neturi patirties, nėra pasirengęs ištvermingai klausytis labai ilgų ir sudėtingų kūrinių, todėl kiekviename koncerte atlikėjai keisdamiesi po kelis kartus išeina į sceną. Pagrindinė taisyklė – sudominti, suintriguoti ir vesti pirmyn keičiantis tarp savęs dvasine energija. Clinica musicalis koncertai vyksta jau metus. Surengta 10 koncertų, taigi galima daryti pirmąsias išvadas apie šios muzikinės terapijos daromą poveikį ligoniams. M. Rostropovičiaus nuomone, tai ateities koncertai, nes mes privalome eiti pas klausytoją, o ne laukti, kad jis ateitų pas mus.Reikšminiai žodžiai: Muzika ir medicina; Gydomasis muzikos poveikis; Clinica musicalis; Music and medicine; The therapeutic uses of music.

ENClinica musicalis – is concert therapy of live music or philharmonic of musical therapy. Its aim is to influence by live concerts, where it is not expected, but very needed. Clinica musicalis differs from therapy sessions of traditional music, because the audience of concerts is inhabitants of closed spaces, that is, patients (gathered from different corners of Lithuania for treatment) and medical staff working there. Both groups are isolated from the world for a certain period of times. Clinica musicalis concerts create special micro-climate, that is, musicians perform as if they play personally to every member of the audience. A patient feeling sincerity of a performer easily opens up to the influence of serious music, gives in to emotions, lively expresses his feelings. Concert program consists of 5-7 different music pieces. Program has its own drama: gradually movement builds up to culmination. Performers take into account that listeners have no experience, is not ready to listen patiently to very long and complicated pieces, for this reason, in every concert, performers go on stage several times by changing places. The main rule is to kindle interest, pose an intrigue and lead forward by exchanging spiritual energy. Clinica musicalis concerts take place for already a year. 10 concerts were organized, so first conclusions about therapeutic effect of this music on patients can be drawn. In the opinion of M. Rostropovich, these are concerts of the future, because we must approach the audience, rather than wait for it to approach us.

ISBN:
9986503574
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4528
Updated:
2013-04-28 16:05:41
Metrics:
Views: 61
Export: