Bridging the gap: Young philologist academy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bridging the gap: Young philologist academy
Alternative Title:
Jaunojo filologo akademija: atotrūkio mažinimas
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2013, Nr. 5 (1), p. 137-150
Keywords:
LT
Anglų kalbos mokymas/mokymasis; Anglų kaip užklasinė veikla; Jaunojo filologo akademija.
EN
Teaching/learning English; English as an extracurricular subject; Young Philologist Academy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama naujos 2011 m. Mykolo Romerio universitete sukurtos Jaunojo filologo akademijos(JFA) programa Lietuvos kontekste ir pateikiama detali JFA veiklos bei dalyvių-respondentų atsakymų analizė. JFA – sistemingos ilgalaikės moksleivių akademijos – programą anglų kalba sukūrė Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedros dėstytojai. Pagrindinis programos tikslas – atrasti efektyvų būdą paskatinti 11 ir 12 klasės moksleivius rinktis anglų filologijos ir kalbotyros krypties studijas, ugdyti jų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą bei skatinti bendradarbiavimą tarp moksleivių ir universiteto bendruomenės. Kiekvienas susitikimas buvo skirtas tam tikram anglų kalbos ar Jungtinės Karalystės kultūros aspektui. Akademijos programoje dalyvavo penki universiteto svečiai ir dvidešimt du Užsienio kalbų katedros dėstytojai. Į akademijos paskaitas užsiregistravo per 100 moksleivių iš Vilniaus, Alytaus, Anykščių, Utenos ir šių miestų rajonų. Gausus užsiregistravusiųjų skaičius rodo didelę tokio pobūdžio mokymo(si) paklausą. Programos metu moksleivių buvo paprašyta užpildyti keletą anketų, įvertinat savo anglų kalbos sugebėjimus ir pačią programą. Šiame straipsnyje aptariami apklausos rezultatai, tikintis, jog jie sudomins anglų kalbos dėstytojus ir mokytojus ir padės tobulinti JFA ir panašią užklasinę veiklą ateityje. Straipsnyje aptariami respondentų demografiniai duomenys, jų anglų kalbos įgūdžių įsivertinimas (self-assessment) bei JFA programos lūkesčiai. Tyrimo duomenys buvo apdoroti naudojantis SPSS (Software Package for Social Sciences) programa. Tyrimo įžvalgos yra svarbios, išsiaiškinant atotrūkio tarp mokyklinio anglų kalbos kurso ir universitetinių studijų pobūdį bei priežastis ir formuluojant rekomendacijas tolesnei JFA veiklai ir Lietuvos anglų kalbos mokytojams bei dėstytojams. [Iš leidinio]

ENYoung Philologist Academy (YPA) is a newly launched project initiated in 2011and developed by the staff of Foreign Languages Department, Institute of Humanities. The main aim of the project is to find an effective way to promote studies of the English Philology and Linguistics among final and penultimate year high school students, to foster their creativity and critical thinking abilities and to encourage cooperation between the University staff and students. The meetings of YPA lasted from November 2011 till June 2012, all of them tackling specific English language aspects or focusing on some issues of life in the UK. Five guest speakers and twenty two staff members at the Foreign Languages Department contributed to the project. Over 100 students from Vilnius, Alytus, Anykščiai, Utena, and surrounding areas registered their interest in the project at the initial phase; this rather big number signaling the expressed demand for such type of learning. Throughout the duration of the project, YPA students were asked to complete several questionnaires in order to assess their own linguistic abilities and the success of the project. The findings obtained from the analysis of these questionnaires could be of interest to both university and high school English teachers as they highlight some of the needs of the English learners that a successful English language course should address. Participants’ demographic data, self-assessment of their English language skills and their expectations from YPA are discussed. The validity of the research findings is backed by statistical processing of self-evaluation data using SPSS (Software Package for Social Sciences). [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45243
Updated:
2019-02-26 22:53:22
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: