Styginių kvartetas aukštojoje muzikos mokykloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Styginių kvartetas aukštojoje muzikos mokykloje
Alternative Title:
String Quartet in the Academy of Music
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTMuzikinės disciplinos, tradiciškai egzistuojančios mokymo planuose, kintant muzikinio gyvenimo kontekstui, turėtų būti nuolat peržiūrimos ir šiuolaikiškai pagrindžiamos. Deja, šis procesas vyksta nepaprastai lėtai. Straipsnyje aptariamos kvarteto disciplinos dėstymo metodikos aukštojoje muzikos mokykloje funkcijos, pabrėžiamos kai kurios specifinės šio žanro muzikos ypatybės. Išskiriami keturi kvarteto disciplinos dėstymo metodikos uždaviniai: 1) būtinos skirtingų muzikos stilių (nuo baroko, klasicizmo, romantizmo iki XX a. muzikos) bei įkūnijimo priemonių studijos. Kvartetas, kaip metų metais nesikeičiančios sudėties žanras, absorbavo ir iki šiol absorbuoja būdingiausius įvairių epochų stiliaus ir turinio raiškos bruožus. Būtent todėl kvartetas tampa svarbiausia stilistikos suvokimo ugdymo disciplina. 2) Kvarteto kaip žanro specifika kyla iš prasminio visų kvarteto balsų susiliejimo ir vaidmenų tarp balsų pasiskirstymo. Taigi individualus artistinis aktyvumas muzikuojant kolektyve yra labai svarbus ir būtina jį ugdyti. 3) Atlikimo techninių priemonių ir ypač frazavimo, artikuliacijos, agogikos, akcentų ir ritmo įprasminimo studijos būtinos realizuojant anksčiau minėtus uždavinius. 4) Muzikuojant kvartete itin ryški prasmės, nuotaikų ir emocijų svarba, kuri kolektyve įgauna papildomą dimensiją. Kvarteto dėstymas LMTA turi svarbią ugdymo funkciją, jis yra būtinas rengiant visavertį atlikėją. Linkėtina, kad persvarstant metodines programas, būtų žvelgiama iš žanrų situacijos, muzikų rengimo visumos pozicijų, o ne iš viena nuo kitos izoliuotų disciplinų kampo.Reikšminiai žodžiai: Styginių kvartetas; Stilistika; Ansamblinis muzikavimas; Muzikos pedagogika; String quartet; Stylistics; Ensemble music playing; Musical pedagogy.

ENWith the changing context of music life, music as a discipline, which has been traditionally included into the university programme, should be constantly reviewed and grounded on contemporary terms. Unfortunately, this process is being implemented rather slowly. In this article, methods of teaching quartet as a discipline in music academies have been discussed, some peculiarities of this music genre emphasized. Four main objectives of teaching quartet as a discipline have been distinguished: 1) studies are needed on different music genres (from baroque, classicism, romanticism to music of the twentieth century) and their performance. 2) Specific of the quartet genre emerges from the conceptional interflow of all quartet tunes and the distribution of roles among them. So, individual artistic activity in group performance is very important and it is necessary to develop it. 3) In accomplishing the above-mentioned goals, studies that emphasize the significance of tools of technical performance, especially of phrasing, articulation, agogics, accents and rhythm, are essential. 4) Performing in a quartet, much significance is given to the meaning, mood, and emotions, because in a group it acquires additional characteristic. Teaching quartet in the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LAMT) bears an important educational function, and it is indispensable for teaching a professional musician. Therefore, it is desirable that before revising methodical programmes, the situation of genres, and the teaching of future musicians in general, was considered from a broader angle.

ISBN:
9986503574
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4520
Updated:
2013-04-28 16:05:35
Metrics:
Views: 21
Export: