Teksto plotmių santykiai Donelaičio "Metuose"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teksto plotmių santykiai Donelaičio "Metuose"
Notes:
Pirmąkart publikuotas 1982 m., perspausdintas 1992 m.
Keywords:
LT
Kristijonas Donelaitis; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTKristijono Donelaičio „Metai“ nėra vientisinis aiškiai nustatomo žanro kūrinys su nuoseklia fabulos linija ir sistemiškai išvystytais veikėjų santykiais ir konfliktais. Straipsnyje svarstomas „Metų“ žanras: ar tai epinė poema, ar idilių rinkinys, ar gal net ištęsta pasakėčia. Pats laikas kūrinyje nėra sąlygotas fabulos struktūros nuo užuomazgos iki atomazgos, bet eina savaime, pagal kalendorių. Todėl kiekvienas laiko tarpsnis gali turėti savo nuo fabulos nepriklausantį gyvenimą, nereikalaujant išdėstymo kokioje nors su poemos turiniu susietoje eilėje. Dar ir šiandien nėra visiškai aišku, kuria tvarka Donelaitis buvo surikiavęs keturias poemos dalis. Iškyla klausimas, ar iš viso „Metai“ turi kokį nors vienijantį principą, organizaciją, ar struktūrą. Straipsnyje analizuojamos atskiros „Metų“ teksto plotmės: gamtinė, didaktinė, naracinė ir dialoginė. Lengviausiai įžiūrimas visų šių plotmių tarpusavio santykis yra binarinis-priešpriešinis. Gamtos ir gyvūnijos aprašymai poemoje tampa prasmingi, kai juos pastatome prieš didaktinę plotmę: tada ir gamtovaizdis, ir visa gyvybė jame įgyja visų pirma moralinį-pamokomajį, o po to ir sakralinį, šventumo atspindį. Gamtos aprašymai egzistuoja ne kaip saviti, su niekuo nelyginami tekstai, bet kaip žmogaus vidaus pasaulio atspindžiai, įvaizdžiai ar simboliai. Pasaulinėje literatūroje gamtos ir žmogaus sugretinimas kaip kūrinio teksto įprasminimo priemonė yra seniai žinoma, ir Donelaitis tėra šios tradicijos tęsėjas. Ryškiausia jos apraiška yra pasakėčios žanras. „Metai“ turi labai aiškiai apčiuopiamų pasakėčios elementų. Donelaitis pradėjo rašyti kaip tik nuo pasakėčių ir ne per daug laikėsi nustatytų to žanro normų, o greičiau skverbėsi į savotišką tarpinį žanrą tarp pasakėčios ir eiliuoto didaktinio pasakojimo.Reikšminiai žodžiai: "Metai"; Binariškumas; Interpretavimas; Kristijonas Donelaitis; Literatūra, XVIII amžius; Metai; Pasakėčios; Teksto kompozicija; "The Seasons"; Binarism; Fables; Interpretation; Kristijonas Donelaitis; Lithuanian literature, 18th century; Seasons; Textual composition.

ISBN:
9955445297
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45181
Updated:
2017-01-29 15:56:53
Metrics:
Views: 226
Export: