Ugdymo institucijų, rengiančių muzikus, programų tęstinumas, kaip sąlyga įgyti reikiamą profesionalaus muziko kompetenciją

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo institucijų, rengiančių muzikus, programų tęstinumas, kaip sąlyga įgyti reikiamą profesionalaus muziko kompetenciją
Alternative Title:
Continuity of programs of educational institutions preparing musicians as a condition to aquire competence of professional musician
In the Journal:
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, siekiant įvertinti muzikos gimnazijų, konservatorijų ir muzikos mokyklų programų tęstinumą, kaip sąlygą įgyti reikiamą profesionalaus muziko kompetenciją, pirmiausia pristatoma profesionalaus muziko rengimo Lietuvoje sistema. Atlikus studentų apklausą (raštu) ir išsiaiškinus, jog sunkiausi studijų dalykai yra solfedžio ir muzikos istorija, vėliau atlikta šių dalykų programų analize. Analize parode, jog siekiant vientisumo, pereinamumo, nuoseklumo, studijų kokybės ir efektyvumo, profesionalių muzikų rengimo institucijos turėtų suderinti programas, kad jos vestų į tolesnes studijas, o ne baigtųsi be tęstinumo galimybes, ypač atkreipiant dėmesį į sunkiausiai „įkandamus“ dalykus. Tai suteiktų bent jau teorines galimybes pakelti stojamųjų egzaminų į aukštąją mokyklą lygį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesionalaus muziko rengimas; Solfedžio ir muzikos istorijos programų suderinamumas; Compatibility; Music history; Professional music training; Professional musician; Solfeggio; Solfeggio and music history Application Compatibility; Training.

ENRenewal of programs is continuous and inevitable in the education process and often is regulated by separated institutions where programs are realized. Educational programs are also one of factors determinant the oneness of educational institution. The aim of research – to estimate the continuity of music gymnasiums, conservatoires and music schools programs as a condition to acquire competence of professional musician. In order to accomplish the aim of this research following tasks have been raised: describe training of professional musician in Lithuania; evaluate solffegio and music history programs. In order to reach the aim, analysis of scientific sources, structural interviewing technique as well as methods of program content analysis has been used. Only generalized results are given in the article. Training of professional musician in Lithuania, inclusive formal and non-formal educational levels, has deep traditions; music gymnasiums and conservatoires help achieve high preparation level and provide competencies required at high school. Music schools direct to specific profession. Authors of the research ask to look at educational programs continuity and compatibility through the point of competency deepness but not existence or not existence of separated themes in educational programs. In order to achieve such task high schools should define requirements (it's not made at the moment) what future student they attend, what competencies students should already have in order to study qualitatively. [From the publication]

ISSN:
2029-4557
Related Publications:
Muzikos pedagogika / Zenonas Rinkevičius. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. 251 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45171
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 15
Export: