JAV ambasadoriaus Maskvoje Džozefo E. Deiviso 1937 m. vizito į Baltijos šalis ir Suomiją ataskaitos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV ambasadoriaus Maskvoje Džozefo E. Deiviso 1937 m. vizito į Baltijos šalis ir Suomiją ataskaitos
Alternative Title:
Reports on the visit of the United States ambassador to Moscow Joseph E. Davies to the Baltic States and Finland in 1937
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2012, t. 4, p. 285-312
Keywords:
LT
Baltijos šalys (Baltic states); Baltijos šalys 1937; Džezefas E. Deivisas; JAV užsienio politika; Politinė situacija tarpukariu; Suomija (Finland).
EN
Baltic States; Finland; Joseph Edward Davis; Political situation in interwar period; The Baltic States in 1937; The Foriegn Policy of USA.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos Džozefo Edvardo Deiviso 1937 m. vasaros vizito j Estiją (liepos 24-26 d.), Suomiją (liepos 31 – rugpjūčio 2 d.), Latviją (rugpjūčio 13-15 d.) ir Lietuvą (rugpjūčio 16 d.) ataskaitos JAV valstybės sekretoriui, saugomos Kongreso bibliotekoje, Vašingtone. Nepaisant to, kad šios ataskaitos yra svarbus, autentiškas istorinis šaltinis, parodantis kad 1937 m. Amerika domėjosi Europos reikalais, tačiau istoriniuose tyrimuose jos beveik nepanaudotos. Publikuojamos ataskaitos atskleidžia Amerikos prezidento ir jo administracijos artėjančio karo nuojautą. Pirmiausia, Deiviso vizitais buvo siekiama įsitikinti, ar tikrai Baltijos valstybės ir Suomija gali tapti placdarmu, tramplinu eventualioje nacių Vokietijos agresijoje prieš Sovietų Sąjungą. Tuo metu SSRS Amerika laikė sąjungininke, galinčia padėti stabdyti japonų expansiją Tolimuosiuose Rytuose. J. E. Deiviso vizitai į Baltijos šalis ir Suomiją buvo sėkmingi. Ambasadorius įsitikino, kad šios šalys nelinkusios atsiverti nacių ekspansijai. Atvirkščiai, Baltijos šalys brangina nepriklausomybę ir nacionalinę esybę. Šios šalys siekia išlikti neutralios ir nepakliūti nei Vokietijos, nei SSRS įtakon. Tačiau Baltijos valstybės dažnai buvo kaltinamos neutralumo nesilaikymu, nors tokie kaltinimai neturėjo jokio pagrindo ir buvo tik dingstis kontroliuoti silpnesnių kaimyninių šalių užsienio politiką. Publikuojamose ataskaitose matoma, kad autorius sugebėjo objektyviai įvertinti aplankytų valstybių tarptautinę ir vidaus padėtį. Galima manyti, kad autorius nuvertino Lietuvos situaciją, mat joje jis lankėsi tik vieną dieną, o kitose Baltijos šalyse ne mažiau kaip tris. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle presents Joseph Edward Davis' reports to the Secretary of the US State Department on his visits to Estonia (July 24-26), Finland (July 31-August 2), Latvia (August 13-15) and Lithuania (August 16) archived at the Library of Congress in Washington. Although providing a wide range of authentic historical facts confirming that the USA became interested in European affairs in 1937, the reports were barely used in prior historic research. Published reports suggest that the President of the United States and his administration were aware of the threat of the approaching war. Firstly, Davies' visits were supposed to scrutinize whether the Baltic States and Finland became a convenient bridgehead for the Nazi Germany's attack against the Soviet Union. At that moment the administration of the United States treated the Soviet Union as a strategic ally capable of helping to counter Japan's expansion to the Far East. J. E. Davies' visit to the Baltic States was a success. Ambassador could obviously perceive that the states he visited were not going to open the door to the Nazi expansion. On the contrary, the Baltic States were determined to maintain independence and territorial integrity. These countries strived to preserve neutrality and indicated acceptance neither of Germany nor of the USSR. However, the Baltic States were often accused of breaching the neutrality, although such accusations had no grounds and served mainly as an excuse to control foreign policy of the weaker neighbours. The content of reports demonstrates that the author managed to objectively evaluate international and internal situation of the visited countries. Possibly the Ambassador underestimated the situation in Lithuania as his visit lasted only one day compared to three-day-visits in other Baltic countries. [From the publication]

ISSN:
2029-0705
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45145
Updated:
2018-12-17 13:26:42
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: