Jurgis Fledžinskas - kamerinio ansamblio katedros kūrėjas ir pirmasis jos vedėjas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgis Fledžinskas - kamerinio ansamblio katedros kūrėjas ir pirmasis jos vedėjas
Alternative Title:
Jurgis Fledžinskas, the founder and the head of the chamber music department
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTKamerinės muzikos raida Lietuvoje yra savaimingas Europos kultūros reiškinys, kurio gyvybingumą atskleidžia jos pedagogų, atlikėjų ir kūrėjų veikla. Šiame procese pasireiškė ryškios asmenybės, atvėrusios kelius aktualioms, o vėliau ir naujausioms idėjoms mūsų kultūroje, taigi ir Kamerinio ansamblio katedros įkūrimui Lietuvos aukštojoje muzikos meno mokykloje. Straipsnyje apžvelgiamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Kamerinio ansamblio katedros, pradėjusios penktąjį savo veiklos dešimtmetį, nueitas kelias. Dėmesys koncentruojamas ties Lietuvos kvarteto altininko, LMTA Kamerinio ansamblio katedros įkūrėjo (1964 m. vasario 16 d.), profesoriaus J. Fledžinsko (1924-2988) biografija ir kūrybine veikla. Remiantis gausiais to laikotarpio archyviniais dokumentais (J. Fledžinsko asmens byla, saugoma Lietuvos literatūros ir meno archyve, dvejais profesoriaus autobiografijų rankraščiais), atskleidžiamos to meto Kamerinio ansamblio katedros meninės nuostatos, koncertiniai užmojai. Pradėjus Kamerinio ansamblio katedros penktąjį dešimtmetį, norėjosi priminti,jog nepaisant Antrojo pasaulinio karo sukeltų tragiškų lietuvių tautai pasekmių, ryškių meno asmenybių dėka kultūrinė veikla ir kontaktai su Pabaltijo šalių aukštosiomis muzikos mokyklomis niekada nebuvo nutrūkę.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Kamerinio ansamblio katedra; Muzikos pedagogika; Jurgis Fledžinskas; Lithuanian Academy of Music and Theater; Department of Chamber Music; Music Pedagogy.

ENThe development of chamber music in Lithuania was a spontaneous occurrence and was part of European culture. Its vitality was seen through the activities of teachers, performers and creators. In this process, distinct personalities who opened the door to topical and later, newest ideas to our culture (in this case, to the foundation of the department of Chamber Orchestra in the Lithuanian High Music School of Arts), distinguished. The article gives a review about the itinerary of the Department of Chamber Orchestra of the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LAMT), which started its fifth decade of the existence. The main emphasis is given to the biography and creative activity of the founder of the Chamber Orchestra Department (February 16, 1964) and viola player, professor J. Fledžinskas (1924-1988). Based on numerous archives of that time (the personal file of J. Fledžinskas is kept at the Lithuanian Literature and Art Archives centre and two autobiographical manuscripts), artistic attitudes and concert ambitions of the Chamber Orchestra of that time have been presented. Since the Chamber Orchestra department is celebrating its fifth year of existence, our goal was to show that despite the tragic outcome of World War 2 on the Lithuanian nation, thanks to bright artistic personalities, cultural activities have never ceased and contacts with other Music Academies of the Baltic region have never been lost.

ISBN:
9986503574
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4514
Updated:
2013-04-28 16:05:31
Metrics:
Views: 34
Export: