Research on the lifetime of the switch and assumptions of increasing it

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research on the lifetime of the switch and assumptions of increasing it
Alternative Title:
Iešmų tarnavimo laiko tyrimai ir didinimo prielaidos
In the Journal:
Transport. 2008, Vol. 23, no. 2, p. 150-155, III c, IV c
Keywords:
LT
Iešmas; Kryžmė; Nuodyla; Perjungėjas; Rėminis bėgis; Smailė; Tarnavimo laikas; Vežtų krovinių kiekis.
EN
Frog; Lifetime; Load amount; Stock rail; Switch; Tongue; Wear (wearing).
Summary / Abstract:

LTIešmas yra pati sudėtingiausia ir brangiausia bėgių kelio viršutinės konstrukcijos dalis, reikalaujanti itin daug dėmesio ir priežiūros. Iešmų tarnavimo laikas priklauso nuo jo darbo sąlygų ir nuo jo elementų tarnavimo laiko – dažniausiai smailių ir kryžmės, kurių defektai pasireiškia daug anksčiau negu kitų iešmo elementų. Nuo iešmo elementų būklės priklauso patikimas, nepertraukiamas ir saugus traukinių eismas. Iešmų elementų būklę lemia jų priežiūra ir tai, ar laiku nustatomi ir šalinami jų defektai. Labai svarbus uždavinys yra užtikrinti kokybišką, ilgalaikį ir ekonomišką iešmų panaudojimą. Šiems tikslams pasiekti reikia tobulinti iešmų konstrukciją, jų gamyboje naudoti medžiagas, turinčias tobulesnes fizines ir mechanines savybes, gerinti iešmų priežiūros ir remonto darbų organizavimą, vykdymą taikant šiuolaikinę techniką ir metodus. Straipsnyje pateikiama Lietuvos geležinkelių linijų stotyse 2002 m., 2003 m. ir 2005 m. pakeistų iešmų techninės ir eksploatacinės būklės analizė, siekiant nustatyti vežtų krovinių kiekio ir smailės, kryžmės ir rėminio bėgio nuodylos priklausomybę.Autorių darbo tikslas yra nustatyti iešmų elementų dilimo priežastis, ištirti smailių, kryžmių ir rėminių bėgių nuodylos priklausomybę nuo vežtų krovinių kiekio ir pateikti siūlymus, kaip galėtų būti tobulinama iešmų konstrukcija, jų įrengimas ir priežiūra, kad būtų ilginamas iešmų tarnavimo laikas. [Iš leidinio]

ENSwitch is the most complicated and expensive component of a superstructure of the railway track. It requires particular attention and maintenance. The lifetime of the switch depends on its operating conditions and on a lifetime of its separate components, mostly the tongue and the frog. Defects of these two components emerge considerably earlier than that of the others. Reliable, uninterrupted and safe railway traffic depends on condition of the switch components. Condition of the switch components depends on their maintenance and determination and elimination of the defects in time. A very important task is to assure qualitative, long-lasting and cost-efficient switch appliance. In order to realize these objectives it is necessary: to improve the switch construction; to use materials that should have improved physical and mechanical characteristics for the manufacture of the switch; to improve organization and performance of the switch maintenance and repair applying modern techniques and methods.In order to determine dependence of load amount on tongue, frog and stock rail wear, analysis of technical and running conditions of replaced switches in the stations of Lithuanian railway lines in 2002, 2003 and 2005, is presented in the article. Authors‘ purpose is: to determine wear reasons of switch components; to examine load amount dependence on tongue, frog and stock rail wear and to submit the suggestions on improving the switch construction, installation and maintenance in order to increase the lifetime of the switch. [From the publication]

ISSN:
1648-4142; 1648-3480
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45135
Updated:
2021-03-04 09:25:55
Metrics:
Views: 4
Export: