Statybos ekonomikos dalyko analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statybos ekonomikos dalyko analizė
Alternative Title:
Analysis of the discipline of construction economics
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 118-122
Keywords:
LT
Australija (Australia); Austrija (Austria); Kanada (Canada); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra atlikta vieno dalyko - statybos ekonomikos – kelių, tiltų ir kt. objektų statybos bakalauro programos įvairiose šalyse analizė ir palyginimas. Duomenys yra surinkti iš universitetų tinklalapių (kuriuose buvo įmanoma analizuoti modulius). Į dalykų apimties analizę buvo įtrauktas dalykui skirtas kreditų skaičius. Studijų Lietuvos universitetuose padėtis buvo lyginama su studijomis Vokietijoje, Austrijoje, Australijoje, Singapūre, Jungtinėje Karalystėje, Honkonge, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Lenkijoje. Straipsnyje pateikiama keletas rekomendacijų dėl statybos ekonomikos turinio apimties remiantis kitų šalių universitetų patirtimi. Atsižvelgiant į duomenis, surinktus 28 universitetuose, išryškėja, kad kelių, tiltų ir kt. objektų statybos studijų programose turi būti studijuojami šie dalykai (procentiškai): aplinka – 11,6 %, teisė – 10,3 %, kompanija – 5,2 %, kainos – 24 %, valdymas – 18,4 %, technologija – 12,3 %, finansai – 12,9 %, kokybė – 4,5 %. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Statybos ekonomika; Civilinė inžinerija; Construction economics; Civil engineering.

ENIn this article the analysis and comparison of one discipline, construction economics, in bachelor program of civil engineering in different countries is made. The data are collected from universities‘ web pages (where it is possible to analyse the modules). The analysis of the volume of the discipline included the number of credits intended for the subject. The situation of studies at Lithuanian universities was compared with studies in Germany, Austria, Australia, Singapore, United Kingdom, Honkong, Canada, USA and Poland. The paper presents some suggestions for the volume content of construction economics on the ground of other countries‘ universities. From the data collected in 28 universities we see that in civil engineering study programs the following group of subjects (in percent) must be studied: environment – 11,6 %, law – 10,3 %, company – 5,2 %, prices – 24 %, management – 18,4 %, technology – 12,3 %, finance – 12,9 %, quality – 4,5 %. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4513
Updated:
2018-12-20 23:06:31
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: