Statybos ekonomikos dalyko analizė

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėStatybos ekonomikos dalyko analizė
Kita antraštėAnalysis of the discipline of construction economics
AutoriaiKelpšienė, Loreta
LeidinyjeJaunųjų mokslininkų darbai . 2005, Nr. 3 (7), p. 118-122
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTStatybos ekonomika; Civilinė inžinerija
ENConstruction economics; Civil engineering
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje yra atlikta vieno dalyko - statybos ekonomikos – kelių, tiltų ir kt. objektų statybos bakalauro programos įvairiose šalyse analizė ir palyginimas. Duomenys yra surinkti iš universitetų tinklalapių (kuriuose buvo įmanoma analizuoti modulius). Į dalykų apimties analizę buvo įtrauktas dalykui skirtas kreditų skaičius. Studijų Lietuvos universitetuose padėtis buvo lyginama su studijomis Vokietijoje, Austrijoje, Australijoje, Singapūre, Jungtinėje Karalystėje, Honkonge, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Lenkijoje. Straipsnyje pateikiama keletas rekomendacijų dėl statybos ekonomikos turinio apimties remiantis kitų šalių universitetų patirtimi. Atsižvelgiant į duomenis, surinktus 28 universitetuose, išryškėja, kad kelių, tiltų ir kt. objektų statybos studijų programose turi būti studijuojami šie dalykai (procentiškai): aplinka – 11,6 %, teisė – 10,3 %, kompanija – 5,2 %, kainos – 24 %, valdymas – 18,4 %, technologija – 12,3 %, finansai – 12,9 %, kokybė – 4,5 %. [Iš leidinio]

ENIn this article the analysis and comparison of one discipline, construction economics, in bachelor program of civil engineering in different countries is made. The data are collected from universities‘ web pages (where it is possible to analyse the modules). The analysis of the volume of the discipline included the number of credits intended for the subject. The situation of studies at Lithuanian universities was compared with studies in Germany, Austria, Australia, Singapore, United Kingdom, Honkong, Canada, USA and Poland. The paper presents some suggestions for the volume content of construction economics on the ground of other countries‘ universities. From the data collected in 28 universities we see that in civil engineering study programs the following group of subjects (in percent) must be studied: environment – 11,6 %, law – 10,3 %, company – 5,2 %, prices – 24 %, management – 18,4 %, technology – 12,3 %, finance – 12,9 %, quality – 4,5 %. [From the publication]

ISSN1648-8776
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4513
Atnaujinta2018-12-20 23:06:31
Metrika Peržiūros: 5