Stylistic use of English gende

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Stylistic use of English gende
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 3, p. 9-14
Keywords:
LT
Giminės kategorija; Deviacija; Stilistinė fukcija; Konotacinė reikšmė; Personifikacija.
EN
Gender category; Deviation; Stylistic function; Connotative meaning; Personification.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama anglų kalbos giminės stilistinis vartojimas, ypač įvairios konotacinės reikšmės. Neįprastas, nemotyvuotas, net nelogiškas vyriškosios, moteriškosios ar niekatrosios giminės vartojimas dažnai siejamas su personifikacija, „paaukštinimu“ ar „pažeminimu“ (‘upgrading’ ir ‘downgrading’), apibendrinamuoju he. Anglų kalboje asmeninių įvardžių he ar she vartojimas su gyvūnus, augalus ar daiktus reiškiančiais daiktavardžiais yra žymiai išraiškingesnis negu lietuvių kalboje, labiau patraukiantis dėmesį, sukuriantis tam tikrą psichologinį efektą, suteikiantis „priešakinį planą“ (foregrounding). Lietuvių kalboje daiktavardžio giminė yra klasifikacinė morfologinė kategorija, todėl įvardžių jis ar ji vartojimas su daiktus ar gyvūnus reiškiančiais daiktavardžiais yra įprastas, norminis reiškinys, o ne deviacija, turinti kokių nors konotacinių reikšmių. Čia kiekvienas stalas yra jis ir kiekviena kėdė yra ji. Nors tradicinėse anglų kalbos gramatikose daiktavardžio giminės kategorijai skiriama nedaug dėmesio, tačiau stilistinis giminės vartojimas yra svarbus kalbos pažinimo ir jos mokymo(si) aspektas. [Iš leidinio]

ENThis article analyses stylistic use of gender pronouns in English, particularly the variations in connotations. Unusual, unmotivated, even illogical use of masculine, feminine or neuter gender pronouns is often associated with personification, ‘upgrading’ or ‘downgrading’, or use of a generalising he. In English the use of the personal pronouns he or she linked to nouns signifying animals, plants or things is more expressive than in Lithuanian, it grabs one’s attention, creating a certain psychological effect, adding foregrounding. In Lithuanian a noun’s gender is part of its morphological classification, therefore referring to nouns signifying things or animals with the pronouns jis (he) or ji (she) is a normal phenomenon, not a deviation from the norm that would have some special connotation. In Lithuanian every stalas (table) is jis (he) and every kėdė (chair) is ji (she). In traditional English language grammars books, noun gender is paid very little attention; however stylistic use of gender pronouns in English is an important aspect of familiarisation with and learning/teaching of the language.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4510
Updated:
2018-12-20 23:09:17
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: