7-8 metų kairiarankių vaikų psichologiniai ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
7-8 metų kairiarankių vaikų psichologiniai ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Psychological characteristics of left-handed children aged 7-8 years
Publication Data:
Klaipėda, 2003.
Pages:
152 lap
Notes:
Darbas atliktas 1997-2003 metais Klaipėdos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Klaipėdos universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Pusrutulių dominavimas; Kairiarankystė ir dešiniarankystė; Laterališkumas.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus kairiarankiškumas vis dar nėra pakankamai ištirtas ir sukelia daug diskusijų. Darbo tikslas: įvertinti 7–8 metų kairiarankių vaikų kognityvinius ir asmenybinius ypatumus bei jiems turinčius įtaką veiksnius. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma dešiniarankių neįvertina ir net negalvoja apie galimus dešiniarankių aplinkos nepatogumus kairiarankių mažumai. Daugiau nei pusė apklaustų kairiarankių asmenų nurodė sunkiau išmokstamus (59,6 proc.) ir sunkiau atliekamus (53,2 proc.) veiksmus: bulvių skutimą, mašinos vairavimą, naudojimąsi kompiuterio pele ir kt. 19 proc. kairiarankių asmenų išskyrė rašymą. Tiek nenurodę sunkiau išmokstamų veiksmų kairiarankiai, tiek ir juos nurodę atsakymuose pažymi, jog prisitaikė ir išmoko visus veiksmus atlikti dešine ir dabar vienodai gerai valdo abi rankas. 37 proc. apklaustų kairiarankių asmenų įvardijo kairiarankystės teikiamus privalumus: gebėjimas naudotis abiem rankomis sportuojant, buityje bei galimybė nustebinti priešininkus sporte ir išvengti griežtų tvarkos reikalavimų mokykloje. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad buvo bandyta keisti daugelio kairiarankių rankystės tendencijas. Skiriasi kairiarankių ir dešiniarankių vaikų neuropsichologinės charakteristikos. Sąsūkos dažnumas, kuris rodo mišrų galvos smegenų pusrutulių arba dešiniojo pusrutulio dominavimą, koreliuoja tik su dešiniarankių rankų dominavimo laipsniu. Apibendrinant atlikto tyrimo rezultatus, galima teigti, kad kairiarankių ir dešiniarankių vaikų psichologinius skirtumus lemia ne lateralizacijos ypatumai, o vaikų reakcija į aplinkos spaudimą.

ENLeft-handedness of people has not been sufficiently studied and raises a lot of discussion. The aim of the work is to evaluate cognitive and personal peculiarities of 7-8 year old left-handed children and the factors influencing them. Research results revealed that the majority of right-handed people do not appreciate and do not even consider the possible inconveniences of right-handed people to the minority of left-handed. More than half of left-handed respondents specified harder to learn (59.6 percent) and harder to perform (53.2 percent) actions: peeling potatoes, driving, using computer mouse, etc. 19 percent of left-handed people indicated writing. The left-handed people who did not indicate harder to learn actions and the ones who indicated them both noted that they had adapted and learnt to perform all actions using the right hand and now they are using both hands equally well. 37 percent of left-handed respondents indicated the advantages of left-handedness: ability to use both hands in sports and household, ability to surprise the opponents in sports and to avoid strict regulations at school. Based on the research results, it can be stated that it had been attempted to change the handedness of the majority of left-handed people. Neuropsychological characteristics of left-handed and right-handed children are different. Torsional frequency, which indicates mixed dominance of cerebral hemispheres or the dominance of the right hemisphere, correlates only with the degree of hand domination of right-handed children. Summarizing the results of the research, it can be stated that psychological differences of left-handed and right-handed children are determined not by the peculiarities of lateralization, but the reaction of children to the environmental pressure.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45085
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 7
Export: