Lietuvių išeivijos mėnraščio "Akiračiai" istorija vienoje knygoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių išeivijos mėnraščio "Akiračiai" istorija vienoje knygoje: recenzija
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2011, 12, p. 164-168
Keywords:
LT
Akiračiai; Daiva Dapkutė; Dalia Kuizinienė; Išeivija; JAV; Lietuviai užsienyje; Lietuvių diaspora; Lietuvių emigracija; Žurnalas.
EN
Akiračiai; Daiva Dapkutė; Dalia Kuizinienė; Emigrants; Emigration; Journal; Lithuanian diaspora; Lithuanian emigration; Lithuanians abroad; USA.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje recenzuojama Lietuvių išeivijos instituto darbuotojų Daivos Dapkutės ir Dalios Kuizinienės parašyta monografija "Laisvas žodis laisvame pasaulyje: atviro žodžio mėnraštis "Akiračiai" 1968-2005 m." (2010). Knygą sudaro šešios pagrindinės dalys ("Akiračių" atsiradimas, "Akiračių" komanda, Atviro žodžio mėnraštis, "Akiračių" ryšiai su okupuota Lietuva, Permainų metas, "Kas mes esame?", arba kam tarnavo "Akiračiai"?), kuriuose nušviečiama nagrinėjamo leidinio istorija nuo atsiradimo aplinkybių iki 2005 m. leidinio perkėlimo į Lietuvą. Autorės siekė ištirti "Akiračių" atsiradimo aplinkybes ir priežastis, apžvelgti mėnraščio leidybos peripetijas, pristatyti bendradarbius ir redaktorius, akiratininkų ryšius su sovietine Lietuva ir santykius su kitomis išeivijos grupėmis bei spauda, atskleisti šio mėnraščio reikšmę ir įtaką išeivijos visuomenei ir Lietuvos žmonėms. Recenzento nuomone, šios knygos išleidimas yra sveikintinas dalykas, nes mėnraščio istorija iš esmės netyrinėta. Kitas knygos privalumas - atliktame tyrime panaudota plati šaltinių bazė: "Akiračių" archyvas, kita gausi Lietuvių išeivijos archyve saugoma dokumentinė medžiaga, įvairi nagrinėjamo laikotarpio išeivijos spauda. Vienintelis knygos trūkumas - pernelyg didelis informacijos apie "Akiračių" išskirtinumą, komandą ir jų veiklos specifiką mėnraštyje dubliavimasis. Tačiau tai nesumenkina knygos vertės. Autorėms savo tyrimu ir išvadomis, gausiais pavyzdžiais pavyko skaitytoją įtikinti, kad mėnraštis "Akiračiai" iš tiesų buvo "laisvas žodis laisvame pasaulyje".

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44931
Updated:
2018-12-17 13:14:00
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: