Globalité contemporaine du management de la qualité : critique d’un manuel-monographie : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Globalité contemporaine du management de la qualité: critique d’un manuel-monographie: recenzija
Alternative Title:
  • Contemporary wholeness of quality management: the review of a manual-monograph
  • Šiuolaikinė kokybės vadybos aprėptis: knygos recenzija
In the Journal:
Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika [International business: innovations, psychology, economics]. 2012, t. 3, Nr. 2, p. 116-122
Recenzuojama knyga: Management de la qualité. Notion globale et recherche en la matière 2012 432 p
Keywords:
LT
Ekologinis pėdsakas; Ekologinis pėdsakas,; Gyvenimo kokybė; Kokybė; Modelis; Recenzija; Sertifikavimas; Socialinė atsakomybė; Tausojamoji plėtra; Veiklos tobulumas; Visuotinė kokybės vadyba; Visuotinės kokybės vadyba.
EN
Certification; Ecological footprint; Excellence; Life quality; Model; Quality; Quality of life; Review; Social responsibility; Standardization; Sustainable development; Total quality management.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje recenzuojamas VU profesoriaus Juozo Ruževičiaus parašytas originalus monografijos pobūdžio vadovėlis prancūzų kalba „Kokybės vadyba. Globalioji koncepcija ir tyrimai“ („Management de la qualité. Notion globale et recherche en la matière“. Vilnius: Maison d’éditions Akademinė leidyba, 2012. – 428 p., ISBN978-9955-33-667-9). Ši knyga skirta Erasmus programos užsienio ir Lietuvos studentams, studijuojantiems prancūzų kalba Vilniaus universitete bei kitose Lietuvos ir Europos aukštosiose mokyklose kokybės vadybos, visuotinės kokybės vadybos, kokybės vadybos metodų, aplinkosaugos vadybos ir kitas vadybos disciplinas. Leidinio tikslas – ugdyti būsimų vadovų ir vadybininkų gebėjimus taikyti kokybės vadybos, aplinkosaugos bei tausojamosios plėtros koncepciją, metodus ir priemones tobulinant organizacijų veiklas. Leidinys apima tiek klasikinės kokybės vadybos, tiek visai naujas temas, iki šiol dar mažai nagrinėtas Lietuvos ir užsienio šalių autorių išleistose knygose. Tai pasakytina apie šiuolaikinės kokybės vadybos aprėpties, plėtros ir kokybės vertybines orientacijas, N. Kano patraukliosios kokybės teoriją, religinį etninį kokybės reglamentavimą, produktų Halal kokybės sertifikavimą, socialinę atsakomybę, gyvenimo kokybę, žinių vadybos ir visuotinės kokybės vadybos integravimą, socialiai atsakingą investavimą, globaliąją kokybę, tausojamąją plėtrą, įskaitant ir ekologinio pėdsako mažinimo bei aplinkosauginio ugdymo ir švietimo problematiką.Knygoje tinkamai integruoti tiek paties autoriaus, tiek kitų mokslininkų naujausių tyrimų kokybės vadybos srityje rezultatai, pateikiama kelios dešimtys autorinių modelių bei paveikslų. Remiamasi taip pat ir paties autoriaus konsultacinės veiklos patirties pavyzdžiais. Leidinyje yra naudojamasi apie 162 moksliniais ir akademiniais šaltiniais. Knyga bus naudinga ne tik užsienio studentams, bet ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, siekiantiems tobulinti prancūzų verslo kalbą ir tuo pat metu pagilinti vadybos žinias. Šis leidinys gali būti pravartus ir įmonių vadovams bei vadybininkams – frankofonams, ieškantiems naujų strateginio valdymo priemonių, ketinantiems diegti ar tobulinti kokybės, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės produktų saugos bei kitas šiuolaikines vadybos sistemas ir taikyti kokybės vadybos metodus bei modelius organizacijos veiklos veiksmingumui gerinti. [Iš leidinio]

ENManual-monograph "Quality Management. Global Conception and Research" (Management de la qualité. Notion globale et recherche en la matière. – Vilnius: Maison d’éditions Akademinė leidyba, 2012. 428 p., ISBN 978-9955-33-667-9) written in French by Juozas Ruževičius, professor at Management Department of Vilnius University, is reviewed in the paper. This book, published in 2012, covers both "classical" quality management themes a well as the novel topics that have been exposed before neither in Lithuanian nor in foreign literature. The latter is applied to contemporary quality management coverage development, quality value orientations, religious-ethnic quality regulation, Halal quality product certification, social responsibility, quality of life, integration of knowledge management and total quality management, sustainable development, including ecological footprint reduction as well as environment protection education issues. The last chapter of the book is dedicated to the communication of quality concept and formulation of insights into the development of quality science.This book provides with most recent quality management research results, revealed by the author and other famous scholars, and offers a dozen of originally developed models and figures. Moreover, practical examples based on the personal author’s consultancy experience are also appropriately integrated here. This book, which is based on the numerous scholarly and academic literature sources, is a great example of scientific research integration into study, worth following. The book will be useful not only to foreign students taking quality management courses at Vilnius University, but also to local students aiming to improve their French business language while honing the management science knowledge. It could be also valuable for business practitioners – francophones, seeking for innovative strategic management tools, planning to introduce or improve the quality, environment protection, social responsibility, product safety and other contemporary managerial systems as well as intending to apply quality management methods and models for business processes’ efficiency development. [From the publication]

ISSN:
2029-5774
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44922
Updated:
2021-03-17 17:10:13
Metrics:
Views: 6
Export: