Senoji Šiaulių fotografija (1863-1944 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Senoji Šiaulių fotografija (1863-1944 m.)
Alternative Title:
Old Šiauliai Photography (1863-1944)
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 351-382
Keywords:
LT
19 amžius; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Fotografija / Photography; Parodos / Exhibitions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama fotografijos raida Šiauliuose nuo XIX a. 7-ojo deš. iki XX a. 5-ojo deš. Aprašomos čia veikusios fotoateljė, dirbę profesionalūs fotografai ir fotomėgėjai. Šiauliuose vykusios fotografijos parodos. Pirmieji Šiaulių fotografai buvo A. G. Eidelšteinas, M. Karpesas. Prieš karą fotoateljė Šiauliuose turėjo fotografai B. Abromavičius, M. Rubinšteinas, Ch. I. Zaksas, M. Bakas, M. Chotimlianskis, A. Brunas, M. Gutmanas, M. Paukštis, A. Petkevičius, G. Rivkindas, M. Tydmanas ir kiti. Taip pat supažindinama su fotografijos meno istorija ir funkcijomis: parodomis, ekspedicijomis, leidiniais, ekspozicijomis, kitomis fotografijos meno tendencijomis mieste. Pirmąkart pateikiami išsamiai, kiek leido turimi šaltiniai, ištirti ir aprašyti minėto laikotarpio žinomi Šiaulių miesto fotografų ir fotoateljė vartoti ikonografiniai ženklai: spaudai, įspaudai, lipdės, įvairūs įrašai ir fotografijų nugarėlėse naudotos vinjetės, simboliai ir ženklai, kurie padėjo nustatyti Šiauliuose dirbusius fotografus ir veikusias fotoateljė, aprašyti fotomėgėjus. Apžvelgus Šiaulių fotografų darbus nuo XIX a. 7-ojo deš. iki XX a. 5-ojo deš. galima atskleisti šiauliečių fotografijų antropologinę charakteristiką, nustatyti būdingas to laikotarpio fotografijos meno tendencijas ir kryptis, įvertinti fotografijos raidą Lietuvoje ir Šiauliuose, pažinti charakteringus kultūros, pasaulėvokos ir tradicijų elementus, kurie būdingi it kitiems Lietuvos regionams, nes šiauliečių fotografų stiliai ir tradicijos – neatsiejama visos tautos kultūros dalis.Reikšminiai žodžiai: Fotografija; Šiaulių fotoateljė ir fotografai; Fotomėgėjai; "Putpelės" draugija; Fotografijos darbų parodos; Šiaulių fotografų žymenys; Vinjetės; Photohraphy; Šiauliai Photographers and Photographic Studios; Amateur Photographers; "Putpelė" Society; Photo Exhibitions; Tokens of the Photographers; Studios and Vignettes.

ENThe article discusses evolution of photography in Šiauliai starting from the 1860s to the 1940s. It describes photo studios, professional photographs and amateurs working here. Šiauliai hosted photography exhibitions. The first photographers of Šiauliai were A. G. Eidelšteinas and M. Karpesas. Before the war photo studios in Šiauliai were run by B. Abromavičius, M. Rubinšteinas, Ch. I. Zaksas, M. Bakas, M. Chotimlianskis, A. Brunas, M. Gutmanas, M. Paukštis, A. Petkevičius, G. Rivkindas, M. Tydmanas and others. The article also presents the history and functions of the art of photography: exhibitions, expeditions, publications, expositions and other trends of photography art in the town. For the first time it provides comprehensively studied and described iconographic signs of that period used by Šiauliai photographers and photo studios. The overview of work of Šiauliai photographers reveals anthropological features of Šiauliai photography identifying characteristic trends and directions in photography art, evaluating evolution of photography in Lithuania and Šiauliai and teaching about outlook and tradition elements seen also in other Lithuanian regions.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4489
Updated:
2018-12-20 23:09:14
Metrics:
Views: 112    Downloads: 16
Export: