Pirminis Juozo Baltušio "Parduotų vasarų" ritmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirminis Juozo Baltušio "Parduotų vasarų" ritmas
Alternative Title:
The Primal rhythm of Juozas Baltušis' novel "Parduota vasara" ("Sold Summer")
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 307-333
Keywords:
LT
Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – Juozo Baltušio romano „Parduotos vasaros“ kalba. Ieškant stiliaus argumentų pačioje romano meninėje tikrovėje, galima pasakyti, kad kalbos turtingumą, liaudiškumą, klasikinį minties aiškumą, sakinių paprastumą lemia keli veiksniai: kūrinio objektas (lietuviškas kaimas, jo žmonės, kasdienybė), idėjinė problematika, pasakotojo paveikslo kompleksiškumas. Kūrinyje rezultatyviai suderintos literatūrinė kalba, gyva XX a. pirmosios pusės sodžiaus žmonių šneka, aukštaitiško dialekto priemaišos. Taigi romano pagrindas – ne šnekamoji, o literatūrinė kalba, o jos organizacijos kultūra palengvina frazuotę. Liaudyje gyvi žodžiai, frazeologizmai, kasdienei šnekai būdingos konstrukcijos, kitokios liaudies žmogaus mąstysenos gaivina pasakojimą ir ypač dialogus, aktyvina skaitytojo pagavas ir iš dalies lengvina, iš dalies komplikuoja ritminę kalbos proceso segmentaciją. Stilistinės ypatybės tam tikru mastu atitinka mažamečio kaimo berniuko mąstymo ir kalbėjimo galimybes, - taip išlaikomas vaikiško pasakojimo autentiškumas, jo saviraiška, ir skaitytojas ne iš karto pastebi antrąjį pasakojimo planą – gyvenimo patirtį ir pasakotojo talentą turinčią autoriui artimą poetinę asmenybę. Sodri kalba, ekspresyvus žodis, spalvingos intonacijos, lanksti sintaksė, turtingas stilius bazuojasi antruoju pasakojimo planu. Semantinių funkcijų atžvilgiu įvairi „Parduotų vasarų“ kalba kuriama pagal grožio dėsnius, estetinės pilnatvės tikslu. Viena grožio prielaida – ir euritmiška, sklandi kalbos tėkmė, melodijų pynės, vidinis ritminis frazių organizuotumas.Reikšminiai žodžiai: Prozos kalbos ritmas; Frazuotė; Silabinis frazių tūris; Ritminiai parametrai; Melodija; Ritminiai vienetai; Pirminio ritmo formantai; The rhytm of prose language; Phrasing; Syllabic volume of phrases; Rhytmical parameters; Melody; Units of rhytm; Formatives of initial rhytm.

ENThe focus of this article is the language of Juozas Baltušis’ novel Parduota vasara (‘Sold Summer’). Reasons for the style of the book are sought within the artistic reality of the novel itself. It can be said the there are several factors responsible for the book’s linguistic richness, its folksiness, its classic clarity of thought. These are: the setting of the novel (a Lithuanian village, its people, everyday life), the problematic interplay of ideas, the complexity of the narrator’s image. This creative work successfully combines standard literary Lithuanian, the lively language of village dwellers of the first half of the 20th century and sprinklings of Aukštaitian dialecticisms. The primary basis of the novel is standard literary Lithuanian, not colloquial language, and the well-structured text makes the phraseology easily comprehensible. The narrative, particularly the dialogues, are enlivened by colourful folk expressions and phraseology, by constructions plucked from daily chitchat and by the musings of rural people. These assist reader comprehension while making the rhythmic segmentation of the language sometimes simpler, sometimes more complicated. The stylistic properties of the writing largely suit the rational and speaking abilities of a young country boy, thus strengthening the authenticity of the child’s narrative voice, his type of self-expression; and thus the reader does not immediately notice a secondary background motif: a poetic personality dear to the author, who has experience of life and a talent for story-telling. The essence of the secondary background motif is language, expressive words, colourful intonations, flexible syntax, and a rich style. From a semantic function point of view, the varied language of Parduota vasara (‘Sold Summer’) is created on the basis of aesthetic considerations, in order to achieve full beauty. A prerequisite for this is that the text mast be eurhythmic, with a smooth flow of language.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė / Agnė Pukevičiūtė, Asta Kazlauskienė. Acta linguistica Lithuanica. 2013, t. 69, p. 168-184.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4487
Updated:
2018-12-17 11:46:11
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: