Ritos Raudeliūnaitės daktaro disertacijos "Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas" recenzija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ritos Raudeliūnaitės daktaro disertacijos "Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas" recenzija: recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 92, p. 143-146
Recenzuojama disertacija: Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas [rankraštis] Vilnius, 2007. 195 lap. :.
Keywords:
LT
Rita Raudeliūnaitė; Sutrikusio regėjimo paaugliai; Socialinių įgūdžių ugdymas.
EN
Rita Raudeliūnaitė; Visually impaired teenagers; Social skills education.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama R. Raudeliūnaitės daktaro disertacija „Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas“. Analizuojama kiekviena darbo dalis, išryškinant disertacijos privalumus bei išsakant pastebėjimus. Racionaliai suderinus mokslinės literatūros analizės, lyginimo, vertinimo, mokinių ir pedagogų apklausos raštu, kokybinio mokinių stebėjimo bei statistinių metodų kompleksą autorei pavyko: sudaryti sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių raiškos teorinį ir empirinį modelį, atskleisti tiriamųjų, besimokančių specialiose mokyklose ir integruotų į bendrojo lavinimo mokyklas, tipiškus ir specifiškus socialinių įgūdžių ypatumus, išryškinti sutrikusio regėjimo ir normaliai matančių mokinių socialinių įgūdžių raiškos panašumus ir skirtumus, nustatyti mokomosios ir nepamokinės veiklos įtaką ugdant sutrikusio regėjimo paauglių socialinius įgūdžius, atskleisti gnostinių, organizacinių ir komunikacinių gebėjimų įtaką paauglių socialiniams įgūdžiams bei apibrėžti specialiųjų mokyklų sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo pedagogines prielaidas bei jas eksperimentiškai patikrinti. Kadangi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas yra aktualus tiek specialiųjų, tiek bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, disertacijoje pateiktos išvados ir rekomendacijos labai naudingos mokslininkams ir praktikams. R. Raudeliūnaitės daktaro disertacija yra itin aktuali, savarankiška, turinti neabejotiną teorinę ir praktinę išliekamąją vertę.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44804
Updated:
2018-12-17 12:24:29
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: