Teaching aids in teaching and learning environments of Lithuanian schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teaching aids in teaching and learning environments of Lithuanian schools
Alternative Title:
Kompiuterinės mokymo priemonės Lietuvos mokyklų edukacinėse ir mokymosi aplinkose
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 2 (76), p. 74-83
Keywords:
LT
Informacinės komunikacinės technologijos; Mokymosi aplinka; Kompiuteriai; Mokymo metodai.
EN
ICT in education; Learning environment; Computers; Teaching methods.
Summary / Abstract:

LTDarbe siekiama apžvelgti kompiuterines mokymo priemones bei įvertinti jų įtaką edukacinėms ir mokymosi aplinkoms (kontekstualizuojant Lietuvos švietimui). Darbe sprendžiami du uždaviniai: pirmasis - teoriškai pagrįsti kompiuterinių mokymo priemonių ir jų taikymu grįstų ugdymo metodų poveikį edukacinėms ir mokymosi aplinkoms; antrasis – ištirti kompiuterinių mokymo priemonių naudojimą edukacinėse ir mokymosi aplinkose Lietuvoje. Atlikus teorinę analizę kompiuterinės mokymo priemonės suskirstytos į tris grupes: į mokymą orientuotos priemonės, į mokymą ir mokymąsi orientuotos priemonės, į mokymąsi orientuotos priemonės. Straipsnyje keliama hipotezė, kad kuo labiau į mokymąsi orientuojami mokymo metodai ir priemonės, tuo didesnė galimybė individualią mokymosi aplinką priartinti prie klasės edukacinės aplinkos. Lietuvos situacija analizuojama remiantis tarptautinio tyrimo SITES 2006, 2009 m. atlikta metodinių darbų analize ir 2012 m. atlikta mokyklų vadovų apklausa. Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad Lietuvos mokyklose vis dar vyrauja mokymo, o ne mokymosi metodai ir su jais susijusios kompiuterinės mokymo priemonės. Tad Lietuvoje šia prasme dar nepanaudojamos galimybės skatinti edukacinių aplinkų transformavimą į asmenines mokymosi aplinkas.Pagrindinės straipsnio išvados. Edukacinė ir asmeninė mokymosi aplinka gali visiškai nesutapti, persidengti, taip pat visiškai atitikti viena kitą. Kompiuterinės mokymo priemonės ir ugdymo metodai gali skatinti edukacinių aplinkų tapimą asmeninėmis mokymosi aplinkomis. Į mokymąsi orientuotos mokymo priemonės ir metodai skatina asmeninių mokymosi aplinkų atpažinimą edukacinėse aplinkose ir jų panaudojimą. Pastarasis atitikimas pasiekiamas tada, kai edukacinė aplinka besimokančiojo pilnai priimama kaip jo asmeninė mokymosi aplinka. Lietuvos praktikoje ugdymo metodų ir kompiuterinių mokymo priemonių naudojimą, matyt, lemia tai, kad tradiciškai didesnis dėmesys skiriamas edukacinei aplinkai, neatsižvelgiant į metodų ir priemonių poveikį tam, kad edukacinės aplinkos virstų mokinių asmeninėmis mokymosi aplinkomis. Rekomenduojama įvertinti planuojamas naudoti kompiuterines mokymo priemones mokyklose atsižvelgiant į siekį edukacines aplinkas transformuoti į mokinių asmenines mokymosi aplinkas. [Iš leidinio]

ENContemporary new developments of computer teaching aids have an impact on education; researchers in education often link it with educational and learning environments. The aim of this article is to review computer teaching aids and their influence on educational and learning environments. As a result of this discussion, a theoretical model of the influence of computer teaching aids on educational and learning environments is developed and applied to the analysis of the use of computer teaching aids in educational and learning environments of Lithuanian schools. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.76.2.1964
ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44738
Updated:
2020-08-27 12:13:05
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: