Pirmasis originalus veiklos audito vadovėlis Lietuvoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis originalus veiklos audito vadovėlis Lietuvoje: recenzija
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 4, p. 722-725
Keywords:
LT
Dalia Daujotaitė; Inga Tarakevičiūtė; Stasys Puškorius; Auditas.
EN
Stasys Puškorius; Inga Tarakevičiūtė; Dalia Daujotaitė; Audit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama D. Daujotaitės, I. Tarakevičiūtės, S.Puškoriaus vadovėlio „Veiklos audito teorija ir praktika“ recenzija. Tai pirmasis Lietuvoje vadovėlis, skirtas vienai iš svarbiausių audito sistemos rūšių – veiklos audito teoriniams ir praktiniams klausimams viešajame sektoriuje nagrinėti. Vadovėlyje nagrinėjamos viešojo sektoriaus audito ištakos ir raiška naujosios viešosios vadybos kontekste, išskiriami veiklos audito raidos etapai, pagrindiniai veiksniai, lėmę veiklos audito atsiradimą. Nagrinėjami veiklos audito politiniai ir organizaciniai aspektai. Nuosekliai išdėstyti audito įrodymai ir jų rinkimo procedūros, pateikiama audito įrodymų klasifikacija. Knygoje apibrėžiami kiekvienos organizacijos veiklos rezultatų vertinimo teoriniai pagrindai, įnešamas aiškumas apibrėžiant ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo (rezultatyvumo) audito sąvokas. Analizuojamas veiklos audito planavimas, labai nuosekliai ir smulkiai nagrinėjamos teorinės ir praktinės duomenų atrankos problemos. Parodoma, koks yra veiklos audito proceso etapų ir dokumentavimo ryšys, supažindinama su svarbiausiais audito darbo dokumentais ir jiems keliamais reikalavimais. Nagrinėjami reikalavimai rašant audito ataskaitas. Vadovėlyje išsamiai išnagrinėta veiklos audito priežiūra ir peržiūra. Nagrinėjami programų ir projektų bei vadybos funkcijų vertinimo aspektai. Pateikiami tarptautinėje praktikoje žinomi veiklos audito modeliai, siekiant atskleisti priežastinius veiksnių, kurie yra reikšmingi veiklos audito problemoms spręsti, ryšius.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44731
Updated:
2020-06-03 10:55:35
Metrics:
Views: 35    Downloads: 19
Export: