Rasos Stoškuvienės daktaro disertacijos "Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis" (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rasos Stoškuvienės daktaro disertacijos "Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis" (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 98, p. 116-119
Keywords:
LT
Rasa Stoškuvienė; Muzikinis ugdymas; Etnokultūra; Tautosaka.
EN
Rasa Stoškuvienė; Musical education; Ethnic culture; Folklore.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Rasos Stoškuvienės disertacija, skirta moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymui. Suvokiant šiandienių moksleivių fizines ir psichologines perkrovas, jaunimo atitolimą nuo etnokultūros, disertacinis tyrimas yra aktualus. Tyrimo metodologiniu pagrindu racionaliai pasirinkta humanistinio ugdymo pedagogika bei realistinė filosofija. Autorė tinkamai pateikia etnokultūros koncepciją šiuolaikinio ugdymo kontekste. Diagnostiniame tyrime autorė išsamiai analizuoja aukštesniųjų klasių moksleivių nuostatų į etnomuziką formavimo ypatumus, pateikia ir tinkamai argumentuoja etnomuzikinių nuostatų ugdymo modernizuotomis folkloro raiškos formomis hipotetinį tyrimo modelį. Darbo pabaigoje autorė daro racionalias išvadas, kurios bus naudingos pedagogams, besidomintiems meniniu ugdymu. Specialistams bus naudingos Stoškuvienės pateiktos rekomendacijos. Remiantis mokslinio tyrimo rezultatais, modernizuotų folkloro raiškos formų taikymą galima siūlyti kaip vieną iš galimų būdų aukštesniųjų klasių moksleivių etnomuzikiniam ugdymui optimizuoti, praturtinant jį muzikinės raiškos formomis, atitinkančiomis moksleivių psichofiziologines, psichologines ir socialines charakteristikas, atspindinčiomis ugdytinių interesus bei esamo laikotarpio sociokultūrinį kontekstą. Daktaro disertacija yra aktualus, savarankiškas, turintis teorinę ir praktinę išliekamąją vertę išbaigtas mokslo kūrinys.

ENThe review discusses Rasa Stoškuvienė’s thesis dedicated to the development of students’ ethno-musical attitudes. Bearing in mind the current physical and psychological loads students face and the alienation of the modern youth from ethno-culture, this thesis becomes very relevant. The pedagogics of humanist education and realistic philosophy have been rationally chosen as the methodological basis for the research. The author properly presents the concept of ethno-culture within the context of contemporary education. In her diagnostic research, the author analyses the peculiarities of formation of older students’ attitudes towards ethno-music, submits and properly grounds the hypothetic model of research of formation of ethno-music attitudes. At the end of the research, the author makes rational conclusions, which will be useful for pedagogues interested in artistic education. Recommendations submitted by Stoškuvienė will be useful for specialists. Based on the results of the scientific research, the application of modernised forms of folklore expressions can be offered as one of the possible ways to optimise ethno-music education of elder students by enhancing it with forms of musical expression corresponding to student’s psycho-physiological, psychological and social characteristics reflecting their interests and the socio-cultural context of the current period. This doctoral thesis is a relevant, independent work of science, which has its theoretical and practical lasting value.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44654
Updated:
2018-12-17 12:56:26
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: