Bendrai kontroliuojamų ūkio subjektų teisinio reguliavimo pokyčiai naujajame konkurencijos įstatyme, arba ką perėmėme iš Europos Sąjungos teisės?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrai kontroliuojamų ūkio subjektų teisinio reguliavimo pokyčiai naujajame konkurencijos įstatyme, arba ką perėmėme iš Europos Sąjungos teisės?
Alternative Title:
Changes in legal regulation of joint ventures under the new law on competition, or what was taken from European Union law
In the Journal:
Teisė. 2012, t. 84, p. 28-45
Keywords:
LT
Konkurencijos įstatymai; Bendrai kontroliuojami ūkio subjektai.
EN
Law on competition; Joint ventures.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami naujausi Konkurencijos įstatymo pakeitimai, susiję su bendrai kontroliuojamais ūkio subjektais, bandoma nustatyti ir įvertinti naujojo teisinio reguliavimo priežastis ir tikslus, parodomi teisinio bendrai kontroliuojamų ūkio subjektų reguliavimo modelio derinimo su ES modeliu ypatumai. Naujosios Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 2 punkto formuluotės analizė leidžia teigti, kad įstatymas nevisiškai atitinka Reglamento Nr. 139/2004 3 straipsnio 4 dalies nuostatas. Vis dėlto, ar straipsnyje nurodomi skirtumai bus tik formos ar ir turinio, parodys įstatymo taikymo praktika, bet mažai tikėtina, kad visapusiškai funkcionuojančio ir bendrai kontroliuojamo ūkio subjekto institutas Lietuvoje įgis kitokį turinį negu ES teisėje. Be to, straipsnyje analizuojama visapusiškai funkcionuojančio ir bendrai kontroliuojamo ūkio subjekto instituto ES teisėje problematika. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle analyses the latest amendments to the Law on Competition which concern joint ventures and seeks to reveal and assess the reasons and purposes of the new legal regulation, as well as shows specifics of harmonisation of the Lithuanian model of legal regulation of joint ventures with that of the European Union. It is shown that the new wording of Article 3(4)(2) of the Law on Competition does not fully follow the wording of Article 3(4) of Regulation No 139/2004. However, only legal practice will show whether these differences will be substantive, although it is unlikely that the concept of full-function joint venture will differ from that existing in EU law. This article also analyses the main problems related to the concept of full-function joint venture in EU law. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44638
Updated:
2018-12-17 13:25:03
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: