Metafizinės pasaulėvaizdžio fotografijos : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metafizinės pasaulėvaizdžio fotografijos: recenzija
Alternative Title:
The Review of the two volume book of Arvydas Šliogeris Niekis ir Esmas (Nothing and Isness)
In the Journal:
Kultūros barai. 2006, Nr. 7, p. 84-87
Summary / Abstract:

LTPažymima, kad tai didžiulės apimties ranka (!) parašyta knyga, siekianti apimti pasaulėvaizdžio visumą. Pirmasis knygos vertintojas A. Mickūnas ištaręs rizikingai ir drąsiai : Šliogeris eina toliau negu tokie įžymūs mąstytojai kaip Martinas Heideggeris ir šiuolaikiniai metafizikos dekonstruktyvistai, parodo, kaip rasti pozityvų pagrindą, kurio negalėjo įžvelgti ankstesnieji filosofai. Nuo knygos “Būtis ir pasaulis” Šliogeris iš filosofijos istorijos perėjo į savarankiškos metafizikos, paremtos filosofijos ir asmenine patirtimi, kūrimą. Jis išjudino lietuviškąjį akademizmą, atsargų ir ne visada savarankišką, filosofavimą suprasdamas kaip laisvą, rizikos nebijantį ir jos nevengiantį mąstymą. Tarp “Būties ir pasaulio” bei “Niekio ir Esmo” įsiterpia keletas knygų. Tačiau paskutinėje knygoje grįžtama prie pamatinių dalykų – prie daikto ir daiktų, prie tėvynės, žemės ir dangaus. Prie to, kas anksčiau buvo pavadinta fitotopija, meile vietai, mus įvietinančiai, įvaikinančiai ir kalboje, leidžiančiai ir padedančiai patirti. Galima sakyti, kad “Niekis ir Esmas” yra filosofijos likimo filosofija, galbūt, įžanga į ją, atverianti būties paradoksalumą, esminį jos oksimoroniškumą, reiškiantį galimybę ką nors apibūdinti tarsi vienas kitam prieštaraujančiais požymiais. Savo darbais Šliogeris praplėtė literatūros reikšmių supratimą, įvedė bendrakultūrinį literatūros ir filosofijos matmenį, susietą su egzistencine patirtimi. “Niekį ir Esmą” užsklendžia fragmentuoto poetinio ir filosofinio mąstymo skyrius “Melancholijos archipelagai”.Reikšminiai žodžiai: Patirtis; Literatūra.

ENIt should be noted that it is a book of a huge volume, written by hand (!), attempting to encompass the generality of the worldview. The first reviewer of a book A. Mickūnas announced riskily and boldly: Šliogeris steps further than such prominent thinkers as Martin Heidegger, and the modern deconstructivists of metaphysics, indicating how to find a positive foundation which could not be envisaged by former philosophers. Beginning with the book Būtis ir Pasaulis (The Being and the World), Šliogeris stepped from the history of philosophy to the creation of independent metaphysics, based on the philosophy and on personal experience. There are few more books between the Būtis ir Pasaulis and Niekis ir Esmas (Nothing and Isness). One may say that Niekis ir Esmas is a philosophy with a philosophical destiny, probably an introduction into philosophy, disclosing the paradoxality of the being, its oxymorony meaning a possibility to describe anything with features as if contradicting to each other. With his works Šliogeris expanded the understanding of literature meaning, introduced the co-cultural dimension of literature and philosophy related to the existential experience. Niekis ir Esmas is shut with the chapter of a fragmented poetic and philosophical contemplation Melancholijos Archipelagai (Archipelagos of Melancholy).

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4463
Updated:
2018-12-17 11:46:07
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: