Lietuvių kalbos ekspertai XIX amžiuje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos ekspertai XIX amžiuje: recenzija
In the Journal:
Knygų aidai. 2012, Nr. 1, p. 31-34
Keywords:
LT
Ekspertai; Istorija (XIX a.); Kalba, lietuvių; Kalbotyra (lingvistika); Kirilikos abėcėlė; Knygos; Kritika; Lietuvių kalbos istorija; Literatūra, istorinė; Monografijos; Recenzijos; Rusija, carinė; Spaudos draudimas lietuviškais rašmenimis.
EN
Ban of Lithuanian press; Books; Criticism; Cyrillic alphabet; Expert; History (XIX c.); History of the Lithuanian language; Language, Lithuanian; Linguistic; Literature, historical; Lithuania; Monography; Review; Russia, imperial.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Giedriaus Subačiaus monografija „Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos taryboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas“, publikuota 2011 m. Lietuvių kalbos instituto leidykloje. Tyrimas – įdėmus biurokratinio valdžios aparato tarnautojų, kurie formavo ir kontroliavo lietuvišką spaudą kirilika, veiklos ir lingvistinių nuostatų analizė, konkrečių asmenybių prakalbinimas ir jų veiklos kontekstualizavimas. Tai – daugiaaspektis, tarpdisciplininis – ne tik lingvistinis, bet ir istorijos, kultūrinės antropologijos tyrimas. Subačius leidžia pajusti autentišką tyrimo konstravimo procesą, ano laikmečio realijų ir personalijų sąsajas su dabartimi. Įvade supažindinama su lotyniškų raidžių draudimo laikotarpio (1865–1904) bei to meto lietuvių kalbos raidos istoriografija. Autorių domino vadovėlių kirilika genezė, jų šaltiniai, analizuoti ir išskirti vadovėlių kalbos ir rašybos sluoksniai. Spalvingos ir iškalbingos analizuojamų asmenų biografijos. Daugiausia dėmesio knygoje skiriama Liackio lingvistinei biografijai, bet tai nesiaurina tyrimų lauko. Istorikui itin įdomi ir vertinga monografijoje parodoma valdžios pastanga ir būdai plėsti kirilikos vartojimo lietuvių kalbai lauką. Vertinga knygoje fiksuojama biurokratinio aparato kaita, jo savotiška lituanizacija. Darbas leidžia naujai vertinti tokio pobūdžio – kirilika lietuvių kalba – šaltinius, kuria jų atsiradimo ir analizės kontekstą. Tyrimas įdomus ne tik kalbos specialistams, bet ir kitų sričių atstovams, neabejingiems Lietuvos kultūros tyrimams skaitytojams.

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44594
Updated:
2021-02-22 22:50:15
Metrics:
Views: 4    Downloads: 5
Export: