Lietuvos humanitariniai mokslai: uždarumo priežastys ir integracijos į tarptautinį mokslą problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos humanitariniai mokslai: uždarumo priežastys ir integracijos į tarptautinį mokslą problemos
Alternative Title:
Sciences of the humanities in Lithuania: reasons of the local activity and the possibilities for integration into the international researches
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2000, Nr. 4 (13), p. 137-143
Keywords:
LT
Humanitarika; Humanitariniai mokslai; Istorija; Lietuvos humanitariniai institutai; Mokslas; Mokslinė produkcija; Socialiniai mokslai.
EN
History; Humanities; Research Institutes of the Humanities in Lithuania; Science; Scientific production; Scolarship of humanities; Social Sciences.
Summary / Abstract:

LTRemiantis 1995 - 1997 m. penkių Lietuvos valstybinių mokslo institutų (VMI) Savianalizės ir ekspertų grupės, vadovaujamos šio straipsnio autoriaus, išvadų duomenimis, nagrinėjamos humanitarinių mokslų menko produktyvumo ir vyraujančio uždarumo priežastys, numatant kelius integracijai į tarptautinį mokslą. [Iš leidinio]

ENAccording to the results of the evaluation of the scientific activity of 5 state research institutes of the Humanities in 1995 - 1997 - the Institute of Lithuanian History, the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, the Institute of Lithuanian Philosophy and Sociology, the Institute of Culture and Art (there are 29 research institutes in Lithuania), - the low productivity of these institutes was noticeable. Approximately 0,12 monograph and 1,9 article for 1 statistical scientific worker per 3 years or 0,04 monograph and 0,6 article per 1 year for 1 person were published. The main part of these publications consists of the articles published in Lithuanian scientific magazines. The publications in the international and foreign scientific magazines were only 13 % of all scientific articles, published per 3 years' period. We had not found the articles published in the international magazines with Impact factor, only 4 monographs (1 published in Germany, 3 in Lithuania) in the foreign languages (German and English) were published (tables No. 1, No. 3). One of the most noticeable reasons of the low productivity and local activity was the themes of 18 directions of the researches of these 5 stale institutes, which were approved by the Government of Lithuanian Republic. The themes of these directions were determinate for local studies of the Lithuanian history, culture, art, language and literature and did not stimulate the integration of these studies to the international scientific activity (table No. 4). The 11 directions, according to the results of the evaluation, more or less had the perspective of the further integration into the international scientific activity, while the 7 directions had not this perspective (table No. 6).The next reason of local activity was the evaluation of the research and development and little number of the directions, where the fundamental scientific researches could dominate. The 14 directions more or less connected with the research and development, while in the activity of 4 directions the research and development together with the fundamental researches were combined and the balance of these two kinds of researches was noticeable (table No. 5). We had not also found any direction where the fundamental researches could dominate. According to the results of the evaluation of all 18 directions of the researches the conclusions concerning scientific activity and further perspective of 5 institutes of the Humanities were formed. No one of the 5 institutes had the estimation "excellent". The indication "good" was estimated for the Institute of Lithuanian Philosophy and Sociology, the estimation "satisfactory" - for the Institute of Lithuanian History, the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, the Institute of Lithuanian Language. The Institute of Culture and Arts was estimated the indication "bad" (table No. 7). The propositions of the group of the experts for integration to the international scientific activity were following: 1. The themes of all directions of the researches must be integrated into the wider context of the European history, culture, art, philosophy, philology; 2. The results of the researches must be published in the international magazines with Impact factor primarily; the institutes and scientific workers must take part in the international scientific programs. [Text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44544
Updated:
2018-12-17 10:48:43
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: