Frazeologizmų stilistinės ypatybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Frazeologizmų stilistinės ypatybės
Alternative Title:
Stylistic qualities of idioms
In the Book:
Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas / redakcinė kolegija: Gintautas Akelaitis ... [et al.]. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. P. 37-42
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTFrazeologizmų negalima painioti su laisvaisiais žodžių junginiais. Nors gramatine sandara jie nesiskiria, tačiau skirtumas glūdi reikšmėje. Frazeologizmų reikšmė yra visiškai ar iš dalies nutolusi nuo juos sudarančių žodžių reikšmių, o laisvųjų žodžių junginių – ne. Frazeologizmams yra būdingos šios savybės: vientisumas, pastovumas, vaizdingumas, ekspresyvumas bei emocionalumas. Frazeologiniai junginiai išplečia kalbos stilistinių raiškos priemonių arsenalą, rodo emocijų, veiksmų intensyvumą. Frazeologizmai suteikia tekstui gyvumo,stiprina minties vaizdingumą, patikslina ją. Frazeologizmų bei vaizdingų posakių publicistiniame stiliuje nagrinėjimas atskleidžia dabartinę mūsų kalbos būklę, todėl toks tyrinėjimas yra labai svarbus.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos frazeologizmai; Frazeologizmų ypatybės; Lithuanian phraseological units; Characteristics of phraseological units.

ENIdioms should not be confused with free word collocations. Though their grammatical structure is the same, the difference rest in the meaning. The meaning of idioms is fully or partly removed from the meaning of the words they are composed of, whereas the meaning of free word collocations - is not. Idioms are characterised by the following qualities: consistency, steadiness, imagery, expressiveness and emotionality. Idiomatic collocations increase the bulk of stylistic expression tools and demonstrate the intensity of actions and emotions. Idioms enrich the text with livelihood, foster the imagery of the thought and specify the thought. The analysis of idioms and picturesque phrases in publications reveals the present condition of the language, therefore the analysis of this sort has a significant relevance.

ISBN:
9955190434
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4453
Updated:
2023-09-01 17:53:48
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: